تعریف خاص و عام نهاد

تعریف نهاد نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و ادامه مطلب…

آثار و پیامدهای فرااعتمادی

آثار و پیامدهای فرااعتمادی 1-4-4-2 فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر نتایج حاصل از مطالعات افرادی چون دی بانت و تالر[1] (1985) و» اودین« (1999) و » باربرو اودین« (2000) نشان می دهد که در سرمایه گذاران دارای فرااعتمادی حجم معامله نسبت به سایر سرمایه گذاران بیشتر است. »باربر ادامه مطلب…

بررسی مفهوم اخلاق حرفه ای از دیدگاه صاحب نظران

2مفهوم اخلاق حرفه ای در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت. امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخلاق حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنند. اصطلاحاتی مثل work ethics  یا professional ethics معادل اخلاقکاری ادامه مطلب…

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور، هم دارای آثار مثبت و هم دارای پیامدهای منفی خواهد بود. برخی از مزایا و مشکلات این قانون در اقتصاد کشور به شرح ذیل خواهد بود: الف- عمده مزایای قانون ادامه مطلب…

فرهنگ توانمندسازی

فرهنگ توانمندسازی[1] فرهنگ عنصری پیچیده است و به سادگی قابل بیان نیست. عده ای فرهنگ سازمانی را اساس شکل گیری توانمندسازی می دانند. سازمانهایی موفق به اجرای فرایند توانمندسازی می شوند که دارای اصول ارزشی (ارزشها تقویت کننده فعالیتها هستند) تعریف شده باشند. مدیرانی که از ارتباط میان توانمندسازی با ادامه مطلب…

راهبردهای بازاریابی رابطه مند

راهبردهای بازاریابی رابطه مند: پنج راهبُرد که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به شرح زیر هست. این راهبردها مستقل از یکدیگر نیستند، می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرار گیرند (ابراری،1390): تعیین خدمات اصلی یکی از راهبردهای کلیدی وحی‌اتی بازاریابی رابطه مند، طراحی ادامه مطلب…

عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان

عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان 2-1-15-1 صافیهای عینی(فیزیکی) در چگونگی پیشنهاد دادن شما عواملی خواه عینی یا روانشناختی وجود دارند که بر درک و برداشت مشتری اثر می­گذارند. هنگامی که ماهی را در یک سینی پر از یخ جا می­دهید،تازه تر به نظر می­رسد.در یک دفتر مشاور، میز ادامه مطلب…

اجزاء اصلی سرمایه فکری

– اجزاء اصلی سرمایه فکری با توجه به اینکه تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری شده است، ولیکن محققان به سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند که عبارتنداز: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری).   2-18-1- سرمایه انسانی سرمایه انسانی، سطح دانش فردی است که کارکنان ادامه مطلب…

بسته بندی

بسته بندی[1] امروزه با توجه به روندهای بازار، بسته بندی بعنوان بخشی از بازاریابی نقشی انکار ناپذیر دارد و باید در ابتدای هر برنامه بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد. رشد و گسترش محصولات مشابه و تنوع آنها باعث شده نقش بسته بندی به عنوان فروشنده خاموش بسیار پررنگ تراز قبل ادامه مطلب…

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش موانع فردی اشتراک دانش، موانعی هستند که ناشی از دانش و تجربه، ویژگی های شخصیتی و ارتباطات میان فردی کارکنان است. در ادامه فهرستی از مهمترین موانع و عوامل بازدارنده فردی اشتراک دانش که در سازمان ها وجود دارد ارائه می ادامه مطلب…