متن پایان نامه رشته حقوق : اعتبار امر مختوم

ن قاعده در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب ادامه مطلب…

متن پایان نامه رشته حقوق : حقوق بشر

ران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.کلمات کلیدیقاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی. مقدمهیکی از اصول مترقی حقوقی که در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد پذیرش واقع شده است و ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع

سببیت، ملاک انتساب نتیجه به فعل یا ترک فعل است. ترک فعل هم در حقیقت، فعل مثبت است و در فقه با عنوان «کف نفس» شناخته می‏شود. هر ترک فعل معمولاً مستند به یک فعل مثبت است که باید انجام شود. گروهی عقید دارند تحقق جرم به صورت ترک فعل ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع نظام اقتصادی کشور

است . سب پیامبر(ص) از جمله جرایمی است که گرچه فقها آن را جزء حدود به شمار نیاورده‏اند اما اتفاق‏نظر دارند که مرتکب این جرم باید کشته شود. در خصوص این‏که سب‏النبی در قالب الفاظ خاص صورت می‏گیرد یا هر دشنامی را شامل می‏شود دو دیدگاه وجود دارد:     ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع منابع معتبر اسلامی

برود در این صورت ادعای وی پذیرفته خواهدشد، در حالی که طبق تبصره همین ماده برخی حدود (محاربه و افسادفی‏الارض) از حکم کلی مستثنی شده‏اند .تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همان‏گونه که قانون‏گذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آن‏ها افزوده یا کاسته است. فقدان حد ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری

حقوقی دقیق‏تر است.2-5-5-1-7 جهل به حکمماده 155ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد : «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این‏که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره – جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.» جهل به قانون ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع فردی کردن مجازاتها

شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود. درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طور مثال ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع قوانین موضوعه

از زندان فعالیت‏های حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‏آموزی، درمانی و نظایر این‏ها داشته باشد که به آن نظام نیمه‏آزادی گفته می‏شود. قوه قضائیه باید زمینه ایجاد نهادهای لازم برای اجرای مقررات قانون مجازات را فراهم آورد، در غیر این‏صورت نو‏آوری‎‏های این قانون متروک خواهد ماند . 2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع منابع معتبر اسلامی

1370 تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. ماده 14 یکی از مواردی است که در قانون جدید از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه می‏باشد. همچنین دومین تغییر مربوط به به تعیین محدوده تخفیف ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری

کیفری غیر انسان است.» بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یک مسئولیت استثنایی است زیرا اصل بر آن است که مسئولیت متوجه شخصی باشد که دارای اراده و قدرت تشخیص است حال آن‏که شخص حقوقی فاقد اراده و قدرت تشخیص است. اصل عدم مسئولیت غیر انسان در قرآن و منابع شرعی ادامه مطلب…