پتاسیم می­تواند سبب فعال سازی آنزیم های زیادی شود

پتاسیم می­تواند سبب ساز فعال سازی آنزیم های متعددی شود
سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم فسفات

فروش دی آمونیوم فسفات به سبب ساز غلظت تقریبا بالای مواد مغذی، مختصات فیزیکی و بالا بودن امکان حل شدن در ادامه آب که سبب ساز بالا رفتن شتاب حل شدن در ادامه خاک می شود در ادامه کشاورزی و بقیه صنعت های رونق یافته است، لذا در ادامه بخش ها متعددی از دنیا ایجاد و خرید کردن کود دی آمونیوم فسفات به تیتر یک کود تجاری انجام می شود.

مونو پتاسیم فسفات

منگنز به میزان اندک گزینه نیاز گیاه بوده و متعددی آن هم سمی می باشد. به جهت بهبود موقعیت در ادامه شکل تماس، فورا با میزان متعددی از آب و صابون دستکم به مدت 5 دقیقه بشویید.

در ادامه شکل تماس طولانی مدت ممکن هست منجر سوزش شود. چنانچه ناراحتی یا این که سوزش دستگاه تنفسی شکل داد، مجروح را به هوای جدید منتقل کنید.

3. استنشاق مونو پتاسیم فسفات ممکن هست منجر سوزش شدید دستگاه تنفسی شود. در ادامه وضعیت کلی مونو پتاسیم فسفات ممکن است به پوست و دیده زخم بزند و منجر سوزش دستگاه تنفسی شود.

مونو آمونیوم فسفات

چنانچه سوزش تولید شد یا این که ادامه پیدا کرد، به مراقبتهای طبابت مراجعه شود. چنانچه سوزش ادامه پیدا کرد، به مراقبتهای طبابت مراجعه شود.

چنانچه سوزش تولید شد یا این که ادامه پیدا کرد و یا این که تغییرات بصری شکل داد، به مراقبتهای طبابت مراجعه شود. 1. تماس دیده با مونو پتاسیم فسفات ممکن است منجر سوزش آن شود.برای بهبود حالت دیده در ادامه همین موقعیت پلک را گشوده نگه داشته و با یک جریان آب اثبات و ملایم به جهت دستکم 15 دقیقه آن ها را به شتاب بشویید.

همینطور همین گونه کود وزن، رنگ و میزان مرغوب بودن متاع را بهبود بخشیده و خواص انبار داری متاع را ارتقاء می دهد.

استنشاق متاع ممکن هست منجر تشدید مشکلات تنفسی مزمن نظیر آسم، نفخ (آمفیزم) یا این که برونشیت شود. تماس مونو پتاسیم فسفات با پوست ممکن هست بیماریهای پوستی موجود را تشدید کند.

همینطور مونو فسفات پتاسیم به تیتر یک استدلال بافر فعالیت می کند و PH خاک را در ادامه سطحی نسبتا ذیل نگهداری می کند.

مصرف Krista-MKP به فرو نشاندن بیماری های برگی نظیر سفیدک دروغی بخصوص هنگامی که مقدار آلودگی ذیل هست , امداد می نماید .

مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) به وسیله تیم تولیدی ZAEEM به شکل پودری ایجاد شده و به جهت شرایطی که مصرف نیتروژن پایین در دست گرفتن هست زیاد مطلوب می باشد.

دی آمونیوم فسفات در ادامه وضعیت جامد به شکل کریستال های سپید رنگ بوده که در ادامه وضعیت کودی از رنگ سبز متمایل به خاکستری یا این که قهوه ای برخوردار می باشند .

همانطور که پیشتر هم گفته شد همین متاع به طور اکثر در ادامه تنظیم کود های کشاورزی به کارگیری می شود، البته در ادامه صنعت های غذایی نیز به جهت بهبود فرایند تخمیر در ادامه ایجاد شیر یا این که پنیر کاربرد دارد.

با اعتنا به خاصیت قارچ کشی M-K-P همین متاع می تواند از رویش قارچ ها و عامل ها بیماری زا خودداری نماید.

Krista-MKP در ادامه عین هم اکنون که مخلوط با کودهای نیتروژن دار نظیر نیترات کلسیم ( در ادامه مخزن های جداگانه ) , نیترات پتاسیم , نیترات آمونیوم یا این که اوره به تیتر یک مبداء ایده آل قابل مصرف هست , به برهان عاری بودن از آمونیوم همین کود به جهت به کارگیری در ادامه کشت های هیدروپونیک ( آبکشت ) زیاد مطلوب هست .

از همین کود می اقتدار در ادامه همگی سیستم های کود آب پاشی نظیر هیدروپونیک ( آبکشت ) , قطره ای , بارانی , دوار مرکزی , خطی و چرخدار به کارگیری نمود .

همین گونه کود یک مبداء به اندازه از عنصرها فسفر و پتاسیم بوده و مهم خواص قارچ کشی هم می باشد.

Krista-MKP یک کود فسفره و پتاسه تماما قابل حل در ادامه آب می باشد که مصرف آن بخصوص به جهت تعداد متعددی از گیاهان باغبانی اثرگذار هست .

Th is post w᠎as do​ne with GSA Content​ Gen er᠎ator  Demov​er sion​!

که با اعتنا به ارزش بالای همین کلات مصرف آن در ادامه موقعیت حاد فقدان ، به شکل برگ پاشی پیشنهاد می شود .

2) علاوه بر همین فسفر به وسیله گیاهان به دو شکل و جذب میشود. همین کود که در ادامه جور کود های فاقد نیتروژن طبقه بندی می گردد، حاوی 52 % P2O5 و 34 % K2O می باشد و حلالیت آن در ادامه آب با بالا رفتن حرارت ارتقاء می یابد.

به زمان به کارگیری های معمول صنعتی خطر مقداری در ادامه بر دارد. به برهان EC ذیل ( ۷/۰ ms/cm ) همین کود نسبتا سوای خسارت به جهت به کارگیری بر بر روی برگ می باشد و خطر سوختگی گیاه نسبتاً وجود ندارد .

همینطور همین متاع امکان به کارگیری در ادامه سیستم های آب آب پاشی را دارا می باشد. ما‌درها با به کارگیری از همین متاع هردو همین عنصرها را به جهت فضای سبز خویش به کارگیری کردیم و صرفا بمنظور تامین ازت و نیتروژن نظیر اوره یا این که نیترات امونیوم که جز سوم همین عنصرها هست میتونیم یک کود تام را به جهت فضای سبز و گیاهان خویش آماده آوریم.

۴- به جهت این که میزان مرغوب بودن متاع به شما اثبات شود نخست متاع را در ادامه یک پنجم زمین خویش آزمون نمایید و با سایر زمین مقایسه فرمایید تا از میزان مرغوب بودن کالا و تلاش ان آگاه شوید.

همینطور رویش ریشه به برهان فقدان P کمتر می یابد و در ادامه عاقبت منجر وصال جمع ریشه کمتری به آب و مواد مغذی می شود.با این که ابن ماده به طور اکثر از فسفر تشکیل شده هست البته به برهان دارا بودن نیتروژن در ادامه ساختار خویش می تواند تا حدودی فقدان نیتروژن را هم به جهت گیاهان بر طرف نماید.

براین اساس جهت برطرف کردن فقدان فسفر در ادامه گیاهان از فسفاتهای معدنی (کودهای فسفاته) به کارگیری نمایید چون همین مواد به راحتی قابل جذب هستند.

همین مخلوط مهم ۱۶ الی ۱۸ % ازت و ۴۶ % P2O5 می باشد. منگنز نقش حیاتی در ادامه تنفس دارااست و آنزیم هایی نظیر نیتریت ردوکتوز را فعال کرده که در ادامه متابولیسم ازت نقش دارد.

عمده ترکیبات سولفات فلز به جهت به کارگیری هایی نظیر تصفیه آب به راحتی در ادامه آب حل می شوند. کود مونو پتاسیم فسفات پسکو حاوی ۵۲ % فسفر و ۳۴ % پتاسیم بوده و خلوص زیاد بالایی دارااست و عاری از کلر، سدیم و عنصرها سنگین می باشد و می تواند در ادامه دوران هایی که گیاه به طور نیز دوران به عنصرها فسفر و پتاسیم نیاز دارااست زیاد اثرگذار باشد.

همینطور در ادامه شرایطی که می بایست نیتروژن در ادامه مرحله محدود نگه داشته شود، به کارگیری از آن زیاد مطلوب می باشد. فرمول مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) به شکل (۳۴-۵۲-۰) می باشد وجهت به کارگیری در ادامه شرایطی که می بایست نیتروژن در ادامه مرحله محدود نگه داشته شود زیاد مطلوب می باشد.

در ادامه شکل مسمومیت با همین ماده راهنمای ذیل را مطالعه کنید. به کارگیری از کگودهای شیمیایی حاوی همین عنصربه خصوص ملازم ماده آلی گوگرد و باکتریهای مربوطه منجر بهبود موقعیت تغذیه ای گیاهان شده و اکثری از نا رسائیهای تغذیه ای را بر طرف می سازد.

مصرف آن به جهت گیاهان زراعی به رویه محلول­پاشی 3-1 کیلوگرم در ادامه هکتار و به رویه آب پاشی 30-15 کیلوگرم در ادامه هر هکتار قابل پیشنهاد هست و در ادامه باغ های مرکبات (پرتقال, لیمو, نارنگی و …) و فضای سبز میوه, به رویه محلول­پاشی 3-1 کیلوگرم در ادامه هر هکتار و به رویه آب پاشی 30-15 کیلوگرم در ادامه هر هکتار گزینه به کارگیری قرار گیرد.

Krista-MKP ترکیبی سوای نیتروژن هست و به این برهان مبداء مطلوب فسفر و پتاسیم به جهت مصرف نیتروژن می بایست پایین در دست گرفتن قرار گیرد .

دوران مطلوب محلول پاشی در ادامه ساعت ها اول و آخری روز می باشد. کمپانی اینترنتی تماد جنس فعال در ادامه حوزه فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، فراهم ارائه سرویس ها در ادامه زمینه فروش منگنز(II) سولفات 1 آبه با میزان مرغوب بودن عالی، ارزش مطلوب و در ادامه مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.

بیشترین مواجهه با همین مواد از شیوه استنشاق در ادامه محفظه های کاری واقعه می افتد. همین کود پودری هست کریستالی و قابل انعطاف که سریعا در ادامه آب حل می گردد .

از MAP و DAP به تیتر مبداء کلیدی فسفر در ادامه کودها به کارگیری می شود. همینطور یک مبداء خلوص بالا از مونوآمونیوم فسفات بهعنوان ماده غذایی به جهت حیوانات به کارگیری میشود.

از همین ماده به جهت استخراج فلز بر روی از خاک، در ادامه لعاب ها و سرامیک ها هم به کارگیری می شود. همین خاموش کننده به ویژه در ادامه آتش سوزی های کلاس A، B و C اثر گذار است، البته همینطور زیاد آلوده است.

با اعتنا به رویش وسایل نقلیه الکتریکی در ادامه دنیا به ویژه در ادامه چین و اروپا، رویش مقدار خرید کردن سولفات منگنز را به دنبال دارد.

M-K-P در ادامه تام روند رویش کاربرد داشته و فسفر و پتاسیم گزینه نیاز گیاه را بر طرف می نماید. M-K-P تولیدی تیم تولیدی ZAEEM فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین می باشد و از امکان انحلال بالایی در ادامه آب برخوردار است.

از آنجا که فسفاتهای سدیم تقریبا بازی هستند، اکثر اوقات به مواد غذایی بیشتر می‌شوند تا اسیدی نشوند. Krista-MKP سوای کلر , سدیم و فلزات سنگین هست .

مونو فسفات پتاسیم ( KH2PO4 ) از اشکال کودهای جامد بوده که از پتاسیم و یون دی هیدروژن فسفات تشکیل شده است.

همین کود را می اقتدار با همگی کودهای قابل حل در ادامه آب ( بجز کودهای کلسیمی قابل حل و محلولهای غلیظ منیزیومی ) ادغام کرد .

وجود ترکیبات فسفری در ادامه محلول های تنظیم شده از همین کود , اسیدیته ( pH ) را در ادامه حد ۵/۴ اثبات نگه می دارااست و اثر چکیده آفت کش ها را ارتقاء می دهد .

بازار کلیدی اسید فسفریک ایجاد محصولات کود فسفات – فسفات آمونیوم و سوپرفسفات های سه گانه است. فسفر: کاربرد اسید فسفریک با غلظت یک در ادامه هزار یا این که مونو آمونیوم یا این که مونوپتاسیم فسفات با غلظت 3 در ادامه هزار قبل از متورم شدن جوانه ها و آبادی روز سپس از گلدهی.

تصویر پیدا نمودن یک فروشنده بازدید محصولات عمده تولید گاز آمونیاک با اسید فسفریک ، گرانول ، خشک و غربالگری مخلوط شده است.

مونوپتاسیم فسفات ( Monopotassium phosphate ) یا این که مونو فسفات پتاسیم با فرمول شیمیایی KH2PO4 یک مخلوط شیمیایی با شناسه پابکم ۵۱۶۹۵۱ است.

ازت: کاربرد اوره یا این که نیترا ت آمونیوم با غلظت چهار در ادامه هزار قبل از متورم شدن جوانهها در ادامه فصل بهار و آبادی روز سپس از گلدهی و تشکیل میوه.

آهن: محلولپاشی کلات آهن با غلظت 3- 2 در ادامه هزار قبل از متورم شدن جوانهها و آبادی روز سپس از گلدهی و تشکیل میوه.

بُر: محلولپاشی عنصر بُر از مبداء اسیدبورکی با غلظت دو در ادامه هزار قبل از متورم شدن جوانهها و آبادی روز سپس از گلدهی و تشکیل میوه.

بله pH یکی از از فاکتورهای مهمی هست که کشاورزان قبل از اعمال کود می بایست صد رد صد به آن اعتنا نمایند و یکی از از اصلیترین تفاوت فی مابین دو کود ذکر شده است.

پتاسیم: محلولپاشی نیترات پتاسیم با غلظت 4- 3 هزار قبل از متورم شدن جوانه ها و آبادی روز سپس از گلدهی.

روی: محلولپاشی عنصر بر روی از مبداء سولفات بر روی با غلظت سه در ادامه هزار قبل از متورم شدن جوانه ها و آبادی روز سپس از گلدهی و تشکیل میوه.

اگر شما هر نوع سوالی در ادامه ارتباط با چه جایی و طرز به کارگیری از مونو آمونیوم فسفات دارید، می توانید با ما‌درها در ادامه برگه وب تماس بگیرید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.