دانلود پایان نامه

اب بهینه مقدار تابع هدف 1 است. این نشان می دهد که میزان بازده به مقیاس در DMU0 نمی تواند ثابت باشد. به عبارت دیگر وقتی ما داریم =2>1، بازده به مقیاس آن افزایشی است.
جدول 3-1: نتایج مثل 3-1
3-4-1 تعیین MPSS در مدل پیشنهادی
لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی ، نه تنها قابلیت تعیین نوع بازده به مقیاس را دارد بلکه می تواند واحد های MPSS را که از دیدگاه مدیریت مهم هستند را تعیین کنند.
قضیه 3-4. فرض کنید (*,s-*,s+*,*) یک جواب بهینه برای مدل (3-4) برای ارزیابی DMU0 است. بنابراین واحد زیر MPSS است.
اثبات. فرض کنید (*,s-*,s+*,*) یک جواب بهینه برای مدل (3-4) برای ارزیابی DMU0 است. فرض کنید ( یک MPSS نیست. پس داریم:
Max
s.t
,
اگر (**,s-**,s+**,**) یک جواب بهینه باشد، پس داریم(0و0)= (s-**,s+**). با جایگذاری فرمول زیر
(= (- s-*, y0 + s+*)
در مدل بالا داریم:
بنابر این در یک جواب بهینه برای مدل (3-4) به صورت زیر است:
از رابطه بالا داریم :
برای برقراری رابطه بالا باید داشته باشیم (0و0)=(s-**,s+**) . این تناقض نشان می دهد
(

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله درموردخانواده ها، سلامت روان، افراد مبتلا
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید