دانلود پایان نامه

برمبنای طیف لیکرت می باشد مبنای نمره گذاری آن از 0 3 می باشد. پرسشنامه افسردگی بک (1960) از جمله مناسب ترین ابزارهایی برای انعکاس حالات افسردگی است. پرسشنامه بک شامل?? عبارت است که شدت علائم افسردگی را در زمینه های عاطفی، شناختی و جسمانی ارزیابی می کند. برای هر یک از سؤالات چهار گزینه وجود دارد که دامنه درجه بندی آن از صفر عدم وجود تا 3 شدید است؛ بنابراین نمرات کلّی محدوده ای بین صفر تا ?? را در بر می گیرد. نقطه برش در تحقیقات، بنا بر نوع تحقیق متفاوت بو

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوعتعهد کارکنان، آموزش و پرورش، بهبود عملکرد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید