دانلود پایان نامه

فواید هیجانها

1- بقا/ حیات

در طول میلیون ها سال با تکامل طبیعت، هیجان ها دستخوش رشد شده اند. هیجان های ما بالقوه این توانایی را دارند که در خدمت، به عنوان یک نظام درونی هدایت کننده عمل کنند. وقتی نیازها ارضاء می شوند،هیجان ها بر ما هشدار می دهند، مثلاً وقتی احساس تنهایی می کنیم که نیازهای اجتماعی و ارتباطی، برآورده نشوند و وقتی احساس طرد می کنیم که نیاز پذیرش، از سوی دیگران محقق نشود.

2- تصمیم گیری: بسیاری از تصمیم گیری صرفاً بر مبنای دلیل و منطق نشیند، بلکه هیجان ها نیز در آن دخالت دارند. هیجان ها منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند. پژوهش ها نشان می دهند وقتی رابطه هیجان با مغز قطع می شود، فرد قادر بر تصمیم گیری نیست، زیرا او نمی داند که چه احساسی از این تصمیم گیری به او دست می دهد.(آقایار- ایزدی ، 90ص32)

3- تعیین حد و مرز: وقتی که از رفتار فردی دلخوریم ممکن است دچار سرگیجه، تپش قلب و رنگ پریدگی شویم. در این حالت هیجان ها بر ما هشدار می دهند که بیش از این نباید این هیجان را تحمل کنیم. این مطلب به ما کمک می کند تا محدوده ای را که در آن سلامت جسمی و روانی، تضمین می شود، شناسایی کنیم.

4- ارتباطات: هیجان ها در برقراری ارتباط با دیگران به ما کمک می کند.

5- وحدت و ارتباط: هیجان ها منبع بالقوه بزرگی برای اعتماد سازی میان همه افراد هستند. علاقه افراد به یک تیم فوتبال، زمینه ساز وحدت و اتحاد میان طرفداران آن تیم می شود(آقارـ ایزدی، 90ص34)

6- شور و نشاط به زندگی: اگر فراز و نشیب های زندگی نبود، زندگی یک نواخت، بی روح و خسته کننده می شد. هیجان هایی مانند شادی باعث می شوند که از مسافرت یا ملاقات دوستان لذت ببریم و هیجان هایی مانند سوگ و تنهایی باعث می شوند که دوستان و اقوام به دیدارمان بیایند.(دانیل گلمن،1995)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   موانع تجاری‌سازی دانش

7- زمینه ساز اعتماد: همه انسان ها دارای هیجان هستند، بنابراین وجه مشترکی میان آنها وجود دارد که می تواند اعتماد سازی بوجود آورد(شریفی درآمدی ـ آقایار،86)

8- انرژی بخش است: هنگامی که در معرض خطر قرار می گیریم هیجان موجب افزایش توان جسمی و روانی می شود.

9- باعث انجام کارهای خوب می شود: بسیاری از کارها را به آن دلیل انجام می دهیم که نیروی هیجان در آن نهفته باشد. در زندگی هیچ چیز بزرگی تاکنون به دست نیامده است. مگر آنکه پشت آن قدرت هیجان نهفته باشد(دانیل گلمن،1995)

 

2-26 زیان های هیجان:

1- موجب بروز رفتارهای ناشایست و در نهایت پشیمانی می شوند. در روزنامه ها ححوادث ناگواری را مطالعه کرده اید که منشأ آنها هیجان های منفی است(ایزدی،90)

2- موجب اغفال می شود: اگر نتوانید کسی را با دلایل منطقی وادار به انجام کاری کنید با تأئید گذاشتن بر او بوسیله کلمات می توانید حالت هیجانی منفی در او ایجاد کنید تا او را به انجام کاری وادار کنیم که دلخواه ماست.(آقایارـ شریفی،86)

3- عقل و منطق را تحت تأثیر قرار می دهد: این حالت وقتی بوجود می آید که هیجان به صورت شدید و ناگهانی ظاهر شود.(آقایار ـ شریفی،86)

4- انرژی را از بین می برد: وقتی هیجان های شدیدی مانند ترس یا خشم بر ما غلبه می کنند، مقدار زیادی گلیکوژن وارد خون می شود تا سوخت زیادی را به عضلات بدن برساند . (آقایار ـ شریفی،86 )