دانلود پایان نامه

راهبردهای فردی کنار آمدن با تحلیل رفتگی شغلی

در صورتی که شما از تحلیل رفتگی شغلی در رنج هستید یا قصد دارید از ابتلای آن جلوگیری کنید، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1.در صورت امکان شرایط فیزیکی و یا روانی کار خود را تغییر دهید و چنانچه قادر به ایجاد چنین تغییراتی نیستید، بعضی از رفتارهای خود را تغییر دهید و مسئولیتی را که از عهده انجام دادن آن بر نمی آیید، قبول نکنید.

2.از برنامه های متنوع برای بهبود وضعیت بدنی خود استفاده کنید و اوقات خاصی از شبانه روز را به ورزش کردن اختصاص دهید و همراه آن، از برنامه های غذایی مناسب استفاده کنید. بدین ترتیب مقاومت بدن شما در مقابل تحلیل رفتگی ناشی از فشارهای روانی مربوط به کار و خستگی شغلی کاهش می یابد. هر چند به درستی مشخص نشده است که ورزش کردن باعث تسکین نشانه های فیزیولوژیک ناشی از تحلیل رفتگی شغلی می شود یا اینکه اثرات مثبت آن اساساً جنبه روانی دارد به هر حال می دانیم که برای شما مفید  است و حتماً آن را جزو  برنامه روزانه خود منظور کنید.

3.اگر از روش های خاص آرمیدگی  (ریلکسیشن) استفاده کنید، در همان جلسه اول متوجه خواهید شد که تا چه میزان در ایجاد آرامش برای شما، موثر واقع می شود. تاکنون برای ایجاد  حالت آرمیدگی روش های گوناگونی معرفی شده است (مثل نظام دار آرمیدگی، مراقب و . . . ) شما می توانید ضمن آشنایی با این روش ها از طریق شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه های آموزشی شیوه های مقابله با فشار روانی و تا آن میزان وقت به شما اجازه می دهد، حتی برای چند لحظه در محیط کار خود این شیوه ها را به کار گیرند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پکیج طلایی افزایش فالوور اینستاگرام

4.اگر روش های بهتر و اثر بخش انجام دادن کارها را بیاموزید، در وقت و نیروی مصرفی شما  صرفه جویی میشود، به یاد داشته باشید که همیشه روش بهتری برای انجام هر کار وجود دارد که شما  هنوز آن را بلد نیستید!

5.در نهایت، در صورتی که همه فنون پیشنهادی را به کار گرفتید و در مورد شما کم اثر بود،
می توانید به طور موقت یا دائم، کار یا شغل خود را تغییر دهید و به کار دیگری بپردازید .

6.برای رفع خستگی کارگران می شود در کار روزانه آنها تغییراتی داد و با جابجا کردن آنها تنوعی در کارشان به وجود آورد که البته این تنوع باید طبق اصول و برنامه صحیح انجام پذیرد. همچنین می توان محیط های مناسب کارگری به وجود آورد و با تنظیم برنامه های تفریحی و دسته جمعی از خستگی روزانه آنها کاست.