دانلود پایان نامه

بیان می دارد که ما از توانمندسازی فرد یا گروهی از افراد در یک موفقیت معین وقتی که دارای شرایط زیر هستند سخن می گوییم:
1 – توانایی کامل تصمیم گیری را دارا هستند
2 – مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم را به عهده می گیرند
3 – دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری و اجرای آن را دارند
4 – مسئولیت کامل پذیرش پیامدهای هر نوع تصمیم گرفته شده را دارند
مدل سازه های اثر بخشی
مدل سازه‌های اثربخشی بر مبنای سه دسته از متغیرهای علّی، واسط و بازده طراحی شده است. همچنین سه عامل سوق دهنده، بازدارنده و انگیزشی، متغیرهای سه گانه فوق را تحت تاثیر قرار می دهند. ً با ارائه مدل مذکور، متغیرهای فوق مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و نقش آنان در چگونگی ایجاد فرایند توان افزایی بررسی می شود.( همان منبع )
الف ) متغیرهای علّی
متغیرهایی هستندکه در فرایند برنامه های توانمندافزایی و نتایج حاصل از آن به‌طور مستقیم اثر گذارند. مهمترین متغیرهای علی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
تغییر نگرش
نوع نگرش سازمان به بهسازی منابع انسانی می بایست تغییر کند. سازمان باید همواره به‌دنبال کشف استعدادها و مهارتهای کارکنان باشد و این اصل که باید به آنان فرصت داد تا تواناییهایشان را بروز دهند تسری یابد. در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت، چالشهایی چون فقدان قدرت را به توانمندی، دستور پذیری را به پا پیش نهادن برای انجام کار، واکنش نشان دادن را به خلاقیت و سازندگی،کمیت را به کمیت و کیفیت و “دیگری مسئول است” به “همه مسئولند” تبدیل شود.
مسئولیت پذیری
سازمان نیازمند کارکنانی است که در حل مشکلات فعال باشند و نه تنها در قبال وظایف برعهده، بلکه در برابر بهبود کارکرد کل مجموعه احساس مسئولیت کنند. لازمه این کار آن است که به سازمان دارای افکار مثبت بوده و درقبال ایده‌های جدید کارکنان، ضمن انعطاف‌پذیری، آمادگی پذیرش دیدگاههای تازه را نیز داشته باشد.
اجرای آموزشهای موثر در زمینه تصمیم گیریهای گروهی، تقویت مهارتهای ارتباطی در قالبهای گروهی، تقویت مهارتهای برنامه‌ریزی و نهایتاً شیوه قدردانی از کوششهای سازمانی می تواند اثرات شگرفی در خلق مسئولیت پذیری فردی و سازمانی درپی داشته باشد( محمد زاده ، 1370 ، ص 55) .
ساختار ومراحل آموزش برای توانمندسازی
از نظر نیکلاس ساختار آموزشی سه مرحله‌ای برای توانمندسازی کارکنان وجود دارد که:
مرحله اول آن تحلیل تواناییهای حاضر کارکنان و کمک به آنان برای کارکردن با حداکثر استعداد است.
مرحله دوم : به‌کارگیری تکنیک های آموزشی توسط مدیران برای به‌کارگیری کارکنان که فراتر از تواناییهای فعلی آنان است.
مرحله سوم : دستیابی به تعهد کارکنان از راه به اشتراک گذاردن نظرها و ارزشها که با کامل شدن این مرحله ، توانمندسازی حاصل می شود.
اهداف آموزش نیروی انسانی
اهداف آموزش مشخص می کند انواع ، سطوح مهارت ها ، توانایی ها ، دانش و نگرش شرکت کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد.
و هدف های مهم آموزش عبارتند از :
کمک به تصمیم گیری راجع به روش های مناسب بر فعالیت کارکنان و نیازهای مربوط به دگرگونی.
اهداف آموزش آنچه که انتظار می رود از آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده را روشن می کند .
اهداف آموزش مبنایی را برای ارزیابی برنامه بعد از اجرای آن فراهم می کند .( طوسی ، 1370، ص 76) .
کرل و کوزمیت : شش هدف مهم آموزش را بدین ترتیب بیان می کنند :
1. بهبود عملکرد
2. به روز کردن اطلاعات کارکنان
3. ترفیع شغل
4. حل مسائل
5. آماده سازی برای ترفیع
6. آشنا سازی کارکنان جدید با اهداف سازمان
دکتر میر کمالی : هدف های آموزش نیروی انسانی را چنین بر می شمرند :
1. هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در جهان .
2. هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه .
3. هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع .
4. کسب مهارت های ادارکی ، فنی و روابط انسانی .
5. کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان .
6. تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزینی .
7. فراهم آوردن زمینه های ترفیعات .
8. رشد کمی و کیفی تولید .
9. اثر بخشی و کارآیی نیروی انسانی
10. پرهیز از ضایعات (بهره گیری از امکانات و نیروها )(همان منبع ، ص 78) .
محدودیتها و اشکالات (چالشها)
مدیریت، شغلی سخت و طاقت فرسا است برای اینکه مدیران بایستی با منابع محدود و امکانات کم به انتظارات مشتریان پاسخ دهند. ماهیت قرن ?? ایجاب می کند که مشتریان انتظارات رو به تزاید داشته باشند چون قرن ?? به قرن انفجار دانش و اطلاعات مشهور است. اطلاعات اینترنت در هر ? ساعت ? برابر میشود. بیش از ???? شبکه تلویزیونی ماهواره ای به امر اطلاع رسانی مشغول هستند. دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی مردم بسیار بالاست. در این شرایط وظیفه مدیران سنگین و مضاعف است برای اینکه مدیران در این شرایط می بایست با قدرت راهبری و هماهنگی شان برای جلب رضایت مشتریان تلاش نمایند. اگر سیستم مدیریتی کشورمان با سیستم مدیریتی سایر کشورها مقایسه کنیم، می بینیم در کشور ما متاسفانه مدیریت آسان ترین شغل است. (به جز در یک سازمان) برای اینکه مدیران ما بر خلاف مدیران کشورهای پیشرفته منابع مالی و انسانی خوبی در اختیار دارند و پاسخگو نیز نیستند. اصولا نظام پاسخگویی در دستگاههای اجرایی ایران تعریف نشده است. اما در یک سازمان ایران سیستم مدیریتی با بقیه سازمانها متفاوت است آن هم سازمان آموزش و پرورش است که مدیران اجرایی آن در مدارس (مدیران مدارس) با شرایط ویژه ای مدیریت می کنند. این شرایط عبارتست از کمبود شدید منابع مالی به طوری که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی بسیار پایین و حتی اسف بار است. سرانه هر دانش آموز در ایران حدود ?? دلار و در کشورهای توسعه یافته حدود ???? دلار است. مدیران مدارس بر خلاف سایر مدیران سازمانهای همتراز فاقد اتاقهای مجلل و منشی های متعدد هستند. در نتیجه دائم در تماس با مراجعین و اولیاء دانش آموزان هستند و باید در مقابل آنان پاسخ گو باشند. مدیران مدارس دولتی ایران از حقوق و حق سرپرستی ناچیزی برخوردارند و برخلاف مدیران همتراز سایر سازمانها از امکانات جانبی مثل اماکن مسکونی، خودرو و … برخوردار نیستند و تنها به خاطر عشق و علاقه به مدیریت کار می کنند. مدیران مدارس دولتی ایران باید در مقابل مسئولان مافوق، اولیاء دانش آموزان و نمایندگی محترم مجلس پاسخگو باشند از طرف دیگر با امکانات ناچیز، کیفیت آموزشی را بالا ببرند و درصد قبولی بیشتر داشته باشند و با دست خالی به فضاهای فیزیکی و اماکن آموزشی نیز برسند. در اینجا میتوان گفت با دست خالی کار خارق العاده انجام دهند.( اینترنت ) .
پیشینه داخلی :
1 – اقای سیروس تهرانی در سال 1382 در تحقیقی با بررسی تاثیر سبک های مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف آموزشی مدارس پرداخت برای جرا از پرسشنامه سبکهای مدیریتی استفاده کرد که به نتایج زیر دست یافت برای انجام این تحقیق از نمونه گیری طبقه ای استفاده کرد و تعداد 60 نفر از معلمان زن و حدود 72 نفر از معلمان مرد را انتخاب کرددر مدارسی که مدیران سبک مدیریتی استبدادی داشتند در این سبک کمترین پیشرفت برای اهداف مدارس بد ست آمد .
2 – در تحقیقی که توسط رضاییان در سال 1385 با موضوع بررسی سبک مدیریتی دموکراتیک و تأثیر آن بر میزان پیشبرد اهداف مدارس پرداخت به این نتیجه دست یافت که مدیرانی که سبک مدیریتی دموکراتیک دارند بهتر می توانند در اداره کردن مدارس به اداف آن برسند .
3 – آقای رحیمی در سال 1383 در تحقیقی با عنوان بررسی و مقایسه سبک رهبری وظیف مدار و رابطه مدار و رابطه آن با سبک مدیریتی استبدادی و تأثیر آن بر پیشبرد اهداف مدارس به نتایج زیر دست یافت مدیرانی که سبک مدیریتی وظیفه مدار دارند بیشتر می توانند در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق باشند این اهداف شامل : تعیین شرایط بهتر برای دانش آموزان ، رضایت شغلی در معلمان ، بالا رفتن سطح علمی در مدرسه .
4 – در تحقیق با عنوان برسی رابطه بین سبک های مدیریت خودمختار و رضایت شغلی در معلمان به عنوان یکی از اهداف در مدارس که توسط تورانی دانشجوی رشته علوم تربیتی انجام گرفت در این تحقیق به رابطه معناداری بین سبک مدیریت خودمختار و میزان رضایت شغلی در معلمان دست پیدا نکرد یعنی رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود نداشت .
5 – امانی در سال 1380 در تحقیقی باعنوان تاثیر سبک مدیریتی مدیران بر بر میزان پیشبرد اهداف مدارس به این نتیجه دست یافت که هر سبک مدیریتی مدیران می‌تواند تاثیر مثبتی بر تحقق یافتن اهداف در مدارس داشته اشد . و اگر سبک مدیران سبک دموکراتیک باشد نسبت به سبک استبدادی رضایت بیشتری را در معلمان به همراه خواهد داشت .
پیشینه ی خارجی :
1- ماتلو در سال2005 در تحقیقی با عنوان بررسی سبک مدیریت و تاثیر آن در پیشبرد اهداف در مدارس پرداخت او به این نتیجه دست یافت که اگر معلمان از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده کنند بیشتر می توانند به اداف تعیین شده در مدارس دست پیدا کنند .
2- جیسون در سال 2004 در تحقیقی با عنوان بررسی سبک مدیریتی دموکراتیک و استبدادی در مدارس و میزان تاثیر این سبک ها بر اهدافی که در مدارس مد نظر است بیان می دارد که در مدارسی که بیشتر از سبک مدیریت استبدادی استفاده می شود چون اصولا یک نفر تصمیم گیرنده است مسلما باعث شکست و نرسیدن به اهداف در مدارس می شود . اما سبک دموکراتیک به علت همکاری درتصمیمات و اهداف تعیین شده بیشتر به اهداف مورد نظر دست پیدا می کنند .
3- ماسن و همکاران(1987) در تحقیقی با عنوان سبک های مدیریت و بررسی دیدگاه معلمان نسبت به این سبکها پرداخت اصولا استفاده از سبک مدیریت استبدادی باعث اجاد جوی خشک در مدارس می شود که باعث ایجاد اختلال در انجام کارها و عدم انجام درست مسئولیتها باعث نارضایتی کارکنان و نهایتا نرسیدن به اهداف تعیین شده برای یک سال تحصیلی در مدرسه می باشد .
روش تحقیق :
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده است درلغت به معنای درست کردن ، رسیدن ، پژوهش ، رسیدگی ، مطالعه ، حقیقت و واقعیت است . تحقیق از نظر روش شناسی عبارت از کاربرد روش علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال .( دلاور ، 1385 ، ص 32 ) .
هنگامی که توده ای از اطلاعات مقداری برای تفسیر گرداوری می‌شوند ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل فهم و ارتباط باشند ضروری است روشهای آماری به همین منظور به کار برده می‌شوند غالباً مفید ترین و درعین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است . ( همان منبع ، ص 36 ) .
به عبارت دیگر به آن دسته از روش های آماری که به پژوهشگر در طبقه بندی و خلاصه کردن توصیف و تفسیر در برقراری ارتباط اطلاعات جمع آوری شده کمک می‌کند آمار توصیفی گفته می‌شود . ( همان منبع ، ص 202 ) .
روش انتخابی این نوع پژوهش از نوع توصیفی ، روش علی – مقایسه ای است در این روش پژوهشگر به دنبال کشف وبررسی رابطه بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار وجود داشته است . یا رخ داده است می باشد .
روش تحقیق در کشف حقایق و شناخت مسائل ضروری ناگزیر است ( بانکی و کارل وتر ، 1378 ، ص 14 ) .
با توجه به اینکه علمای محقق ، پایگاه تحقیق را ثباتی می‌دانند از فرضیات تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرد . ( سیف نراقی ، نادری ، 1373 ، ص 33 ) .
محقق درمورد نتایج ویژه تحقیق

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درموردلایه، کرنش، بحرانی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید