دانلود پایان نامه

تعریف مالیات

علمای علم مالیه تعاریف مختلفی از مالیات ارائه داده اند از جمله منتسکیو عواید دولت را ناشی از همان مالیات دانسته می گوید:

«عواید دولت عبارت است از سهمی است که هر کس از دارائی خود می دهد تا بقیه دارائی تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طور مطلوبی برخوردار باشد».

به عقیده میرابو[1] (1998) مالیات وجهی است که مردم یک کشور برای حمایت خود به دولت می پردازند».

برخی مالیات را بهای خدماتی که دولت انجام می دهد تعریف نموده اند. امروزه با توجه به خصوصیات و اثرات مالیات در اقتصاد جوامع می توان تعاریف زیر را در مورد مالیات که مورد قبول اغلب علمای مالی می باشد ارائه نمود:

«مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت ها و مؤسسات به موجب قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می دارد».

«مالیات عبارتست از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هریک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (آقانظری، 1387).

واژه مالیات از “مال” گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گله‌هاى گوسفند) (در جریمه‌اى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى‌گیرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولت‌ها به طور سالانه از شهروندان خود مى‌گیرند؛ به کار می‌رود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است: «مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد».مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت است و حق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغولند و قسمتی از درآمد یا ثروت خود را برای تأمین هزینه‌های عمومی جامعه و حفظ منافع کشور به دولت می‌پردازند (آقانظری، 1387).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اجزاء اصلی سرمایه فکری

1 Mirabo