ترموستات هانیول T4360 با قیمتی مناسب برای اندازه گیری و کنترل دما (5)

ترموستات هانیول T4360 با قیمتی مطلوب به جهت میزان گیری و در دست گرفتن دما
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

همینطور یک دکمه بهعنوان دکمه دستور یخچال بر روی تابلوبرق قرار میگیرد. برگه دکمه مسطح : همین مسطح بودن پنل سپس از گذشت دوران مزیت خویش را نمایان می نماید چرا که به راحتی می توانید مرحله آن را تمیز کرده و هیچگونه گرد و غبار و روغنی بر بر روی پنل بیرونی باقی نماند .  This w as c᠎re᠎at ed wi​th the  he​lp of G SA C on​te᠎nt ᠎Genera᠎tor ᠎DE MO .

موجود بودن وضعیت پیش بینی گرمایش که در ادامه شکل نیاز به فعالیت ترموستات سه رله گرفته شود. د-برای ذخیره مقادیر می بایست مجدد دکمه set را به مدت سه ثانیه فشار دهیم.

همینطور دو سنسور موجود در ادامه همین ترموستات نیز وظیفه در دست گرفتن دمای قسمتهای گوناگون دستگاه را برعهده دارند. چنانچه در ادامه مکانی که تابلو الکتریسیته کارگزاشتن میگردد قطع از یخچال باشد و همین فاصله به دور باشد. Th​is  data was gen​er at᠎ed by G᠎SA Con tent Generator D​em oversion !

فیوز یا این که دکمه کامپکت هم کارگزاشتن میشود. دکمه انقطاع از درون هم در ادامه درون یخچال هم کارگزاشتن خواهد شد. ترموستات : ترموستات کاربر کلیدی و زیاد حیاتی در ادامه تابلو الکتریسیته یخچال است.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.