منبع مقاله درباره مواد مخدر، مصرف کنندگان، مراسم مذهبی، آسیبهای اجتماعی

نحوه عمل افراد دارد. توجه به این نکته ضروری است که حتی مصرف یک نوبت اکستازی می تواند به مرگ ناگهانی فرد منجر شود. – مطالعات انجام شده در بسیاری از نقاط جهان حکایت از آن دارد که مصرف روان گردان و مخدر در رانندگی منجر به بروز تصادف مرگبار ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مواد روان گردان، قتل شبه عمد

ناشتا که اینگونه جذب سریعتری دارد، وضعیت مزاجی مشخص، به علاوه میزان الکل خون به نوع مشروب الکلی نیز بستگی دارد. بدین ترتیب مشاهده می شود که اگر درجه مستی با مقدار الکل خون بستگی دارد، مقدار الکل خون علاوه بر مقدار الکل مصرف شده به عوامل متعددی بستگی دارد ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره مواد مخدر، مواد روان گردان، مصرف کننده، مسئولیت کیفری

در حق اولیای دم… محکوم نموده است». در خصوص دیگر عناوین اتهامی نیز احکام متناسبی صادر شده است (مجاب، 1388، ص219). به رغم اهمیت تردید ناپاذیر این موضوع – مبنی بر لزوم اهتمام ویژهی قانونی در ارتباط با مسئولیت کیفری اشخاص معتاد و مختل المشاعر در اثر استفاده از مواد ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره فقهی و حقوقی، قاعده درأ، است همانطور که در، زبان عربی

درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره ارتکاب جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قتل عمد

ص 19 ).3 1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال ادامه مطلب…