آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک

اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک سازمانهایی که قصد تدوین استراتژی تجارت الکترونیک دارند باید پس از تدوین و تعیین چشم انداز و رسالت، اهداف تجارت الکترونیک موردنظر خود را مشخص کنند. اهداف نشان دهنده نتایج بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اصول عدالت توزیعی

اصول عدالت توزیعی ریشه  عدالت توزیعی به تئوری برابری[1] آدامز در سال 1965 باز می گردد. برطبق تئوری برابری افراد همواره نسبت ورودی هایشان به پیامدهای دریافتی را با نسبت ورودی ها و پیامدهای در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی

عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : عوامل زیر پاره­ای از علل بی تفاوتی و انزوای انسان­ها را در سازمان نشان می­دهند: عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد. این عامل یکی از مهمترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بررسی آسیب پذیری اقتصاد فرش

آسیب پذیری اقتصاد فرش بدلیل وابستگی به بازارهای سنتی و ثابت تجربه نشان داده که وابستگی به یک یا چند بازار سنتی و ثابت به صورت متمرکز موجب بروز برخی آسیب های اقتصادی جبران ناپذیر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

موانع و چالش های فراروی خلاقیت و نوآوری در سازمان

موانع و چالش های فراروی خلاقیت و نوآوری در سازمان: موانع خلاقیت و نوآوری یک موضوع متنوع و گسترده است ، چراکه این موانع مختلف و چندگانه هستند. بسیاری از این موانع می توانند به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تقسیم‌بندی خرید ناگهانی

تقسیم‌بندی خرید ناگهانی خرید ناگهانی تحت تأثیر عوامل گسترده‌ای از قبیل عوامل اقتصادی، شخصیتی، زمان و حتی عوامل فرهنگی است. اِسترن به سال 1962 چهار نوع خرید ناگهانی از هم متمایز می­سازد: خرید ناگهانی محض[1]– بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع ریسک ادراک شده

انواع ریسک ادراک شده 2-5-1-1 ریسک اجتماعی ریسک اجتماعی از طریق خرید محصولاتی ایجاد می‏گرددکه ارزش پیش پا افتاده ای در بازار دارند (هاریدج- مارچ[1]،‏2006، 747). ریسک اجتماعی به پاسخهای منفی در شبکه اجتماعی مصرف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی فیلیپ کاتلر در سال 1971 با انتشار مقاله خود در مجله بازاریابی، با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی این تعریف را برای آن ارائه کرد: “بازاریابی اجتماعی طراحی، مداخله و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل