آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تقسیم‌بندی خرید ناگهانی

تقسیم‌بندی خرید ناگهانی خرید ناگهانی تحت تأثیر عوامل گسترده‌ای از قبیل عوامل اقتصادی، شخصیتی، زمان و حتی عوامل فرهنگی است. اِسترن به سال 1962 چهار نوع خرید ناگهانی از هم متمایز می­سازد: خرید ناگهانی محض[1]– بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع ریسک ادراک شده

انواع ریسک ادراک شده 2-5-1-1 ریسک اجتماعی ریسک اجتماعی از طریق خرید محصولاتی ایجاد می‏گرددکه ارزش پیش پا افتاده ای در بازار دارند (هاریدج- مارچ[1]،‏2006، 747). ریسک اجتماعی به پاسخهای منفی در شبکه اجتماعی مصرف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی فیلیپ کاتلر در سال 1971 با انتشار مقاله خود در مجله بازاریابی، با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی این تعریف را برای آن ارائه کرد: “بازاریابی اجتماعی طراحی، مداخله و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه تئوریسین های مدیریت

17 اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان شناخت اهداف مدیریت ارتباط با مشتری می تواند سازمان ها را در حرکت به سمت CRM و شناسایی عوامل موثر بر توفیق آن یاری رساند. همانطور که ذکر گردید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف خاص و عام نهاد

تعریف نهاد نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

آثار و پیامدهای فرااعتمادی

آثار و پیامدهای فرااعتمادی 1-4-4-2 فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر نتایج حاصل از مطالعات افرادی چون دی بانت و تالر[1] (1985) و» اودین« (1999) و » باربرو اودین« (2000) نشان می دهد که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بررسی مفهوم اخلاق حرفه ای از دیدگاه صاحب نظران

2مفهوم اخلاق حرفه ای در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت. امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخلاق حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور، هم دارای آثار مثبت و هم دارای پیامدهای منفی خواهد بود. برخی از مزایا و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل