پایان نامه ها

منابع مقاله درمورد اجاره رحم، قانون مدنی، قرآن کریم، علوم تجربی

شوهر داشته باشد و علم دارد که فرزند از تلقیح به وجود آمده است، اِشکالی در عدم ملحق شدن فرزند به زوج نیست، چنان‌که اِشکالی در ملحق شدن فرزند به صاحب اسپرم و زن نیست». بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله درمورد قانون مدنی، عدم تمکین، اشخاص ثالث، ولایت قهری

نیز در این زمینه ساکت ‌می‌باشد. بدین منظور بهتر است طرفین قرارداد در مورد چگونگی جبران خسارت توافقات لازم را با یکدیگر به عمل آورند تا در صورت اختلاف با مشکلاتی کمتری مواجه گردند. 2-8 بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله درمورد قانون مدنی، عقد اجاره، اصل حاکمیت اراده، قواعد عمومی

معامله قرار گیرد. این موضوع در ماده 758 قانون مدنی نیز مورد تأیید قرارگرفته است. این ماده مقرر می‌دارد «صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله درمورد عقد اجاره، اجاره رحم، نظام حقوقی، قانون مدنی

اگر قرارداد استفاده از رحم جایگزین را قرارداد اجاره اشخاص بدانیم، منفعت که کارکرد طبیعی رحم مادرجانشین در پرورش جنین است، چهره مالی به خود می‌گیرد به طوری‌که حق مطالبه مبلغی پول در قبال آن بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله درمورد اجاره اشیاء، عقد اجاره، قانون مدنی، حقوق مالی

مربوط به شخصیت جسمی او منافات دارد؛ از سویی دیگر، عمل مذکور آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود می‌کند و ممکن است به اعتبار، حیثیت اجتماعی و شخصیت معنوی او لطمه وارد نماید. سؤالی که بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره قانون مدنی، عقود اذنی، عقد وکالت، فقهای امامیه

درحالى‏که مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است. حال با توجه به افتراق بیان شده بین اذن وعقود اذنی به برسی شرایط موضوع اذن در عقود اذنیه می پردازیم . 3-1-3- شرایط موضوع اذن : بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، بررسی تحلیلی، مطالعه تطبیقی، فرهنگ فارسی

ونهایتا به توضیح در خصوص اثر نیابت در عقد وکالت که از آثار ذاتی این عقد است میپردازیم . لیکن در خصوص عقودی مانند مضاربه و شرکت که از عقود اذنی هستند توضیحی در فصل بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره قانون مدنی، عقود اذنی، عقد مزارعه، مقتضای عقد

وجود ندارد و در صورتی الزام به وجود می آید که ضمن یک عقد لازم شرط شود و کسب لزوم کند ، اما این باعث نمیشود که تعهد را نادیده بگیریم118 در نهایت باید متذکر بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، قانون مدنی، عقد وکالت، مطالعه تطبیقی

چکیده عقود اذنی گروهی از قرارداد ها ست که در سطح جامعه ، روزانه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو شناخت ماهیت وآثار آنها امری ضروری می باشد .در بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل