آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اجزاء اصلی سرمایه فکری

– اجزاء اصلی سرمایه فکری با توجه به اینکه تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری شده است، ولیکن محققان به سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند که عبارتنداز: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش موانع فردی اشتراک دانش، موانعی هستند که ناشی از دانش و تجربه، ویژگی های شخصیتی و ارتباطات میان فردی کارکنان است. در ادامه فهرستی از مهمترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى: 2-4-6-1 برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش: برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری

معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری در انتهای سال 1990، نویسندگان متعددی مانند بروکینگ (1996) ، ادوینسون و مالون (1997) ، استیوارت (1997) اسویبی(1998) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند که به ما در درک سرمایه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعاریف جو سازمانی

تعاریف جو سازمانی «مجموعه­ای از خصوصیات داخلی سازمان، که موجب تمایز سازمان‌ها از یکدیگر شده و در رفتار اعضاء آن­ها تأثیر دارد، جو سازمانی سازمان‌ها نامیده می­شود» (سیدعباس زادگان، 1382، 424). هالپین[1] (1962)، جو سازمانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مشارکت‌های راهبردی در صنعت نفت‌وگاز

مشارکت‌های راهبردی در صنعت نفت‌وگاز همان‌گونه که اشاره شد، پیچیدگی‌های محیطی و گسترش روزافزون دانش و تکنولوژی و گسترش فضای رقابتی موجب شده است سازمان‌ها جهت خلق دانش تکنولوژیک نتوانند تنها به مرزهای داخلی خود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

موانع تجاری‌سازی دانش

موانع تجاری‌سازی دانش جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه‌ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه و شرکت کارآفرین ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل