دانلود پایان نامه

ییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).
1-2- بیان مسئله
می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.
اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روشهای علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروههای وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.
دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . برخی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیری مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت های لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن برخی دیگر قادر به سازگاری و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی برای آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، 1379)
در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
جامعه برای تربیت دانشجویان که مستعدترین گروه اجتماعی محسوب می شوند هزینه های کلان معنوی و مادی را متحمل می شود و به همین دلیل هرگونه اختلال در سلامت روان و جسم دانشجو تهدیدی بر این سرمایه گذاری است چرا که دانشجویان هر کشور متضمن سازندگی آن سرزمین هستند و سلامت جسم و روان تک تک آنان اثر بسیار مهمی در آینده آن کشور دارد. افسردگی در بین دانشجویان امروزه مسأله ای نیست که بتوان به سادگی منکر آن شد، به خصوص افرادی که در محیط های دانشجویی حضور دارند در بسیاری از موارد می توانند آن را به خوبی احساس کنند. افسردگی در بین دانشجویان می تواند در کسب مهارتهای اجتماعی و تکامل شخصیت اختلال ایجاد کند، از میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان بکاهد و آنها را از رسیدن به جایگاه ویژه ای که انتظار دارند و در واقع شایسته آن هستند باز دارد و در موارد شدید موجب شکست و ناکامی در زندگی شده و باعث اختلال در پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن شود.
آنچه که امروزه توجه بسیاری از روانشناسان و پزشکان متخصص را به خود جلب کرده است مسئله افسردگی است که یکی از رایج ترین انواع بیماری روانی است و روز به روز در حال گسترش است بنابراین می بینیم که افسردگی یک موضوع مهم و حیاتی در زندگی بشر می باشد و از نظر تاثیراتی که این بیماری می تواند روی قدرت بکارایی پیشرفت های میل به زندگی و تلاش بیشتر برای آینده داشته باشد اهمیت دارد.
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماری های رایج در میان گروه های مختلف مردم است در بیماری افسردگی واکنش ها غیر طبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست هایش بیش از حد افسرده می شوند بنابراین یکی از مشکلات خانواده ها و دانشجویان به ویژه جوانان امروز بیماری افسردگی می باشد، از آنجا که مشخص گردیده افسردگی بر عملکرد (پیشرفت) تحصیلی تاثیر دارد. بنابراین خانواده ها و مسئولین آموزش و استادان می توانند در کاهش زمان میزان افسردگی دانشجویان و رفع معضلات به آنها کمک کنند. (بیابانگرد، 1384)
از آن جا که دانشجویان قشر عظیمی از جوانان مملکت را تشکیل می دهند و این مسأله نیز در میان این گروه رایج می باشد، مسأله پژوهش در مورد میزان افسردگی در میان این نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی چنین مسأله مهمی می تواند تصمیم گیرندگان جامعه را در برنامه ریزی و پیشگیری از آن یاری نماید و دانشجویان جامعه را که اساسی ترین سرمایه یک کشور به حساب می آیند، سالم، شاداب و توانمند به عرصه های کار و فعالیت هدایت نماید. جوانان دانشجویی که دچار تعارض و امنیت روانی هستند.
به اجبار بخش قابل توجهی از نیروی فکر خود را صرف حل مسایلی خواهند کرد که ذهن آن ها را مشغول نموده است. بالطبع در این شرایط دقت، توجه مطلوب و مشارکت در فعالیت های آموزشی بسیار اندک خواهد بود. عدم امنیت روانی و ابتلا به افسردگی نه تنها بر چگونگی رشد شخصیت آنان اثر می گذارد، بلکه عمدتاً موجب بروز و ظهور بسیاری از رفتارهای نامطلوب نظیر گوشه گیری و خیال پردازی، افسردگی، بیقراری، عصبانیت، پرخاشگری و غیره میگردد. همچنین بیشترین اثر را بر عدم شکوفایی هوش و پیشرفت تحصیلی آن ها خواهد داشت. در اصل تعارض و بی ثباتی عاطفی، آفت رشد و خلاقیت ذهنی است (صفری، 1386).
اهمیت این تحقیق در این است که به مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری
و سایر رشته های تحصیلی این مرکز میپردازد.
1-4- اهداف تحقیق:
الف) هدف کلی:
مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز
ب) هدف جزئی:
1. بررسی بعد عاطفی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز .
2. بررسی بعد شناخت در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز .
3. بررسی رفتارهای آشکار در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز.
4. بررسی رفتارهای اجتماعی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز .
5. بررسی نشانه های بین فردی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز .
1-5- فرضیه های تحقیق:
1. بعد عاطفی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز اختلاف معنی داری دارد.
2. بعد شناخت در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز اختلاف معنی داری دارد.
3. بعد رفتارهای آشکار در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز اختلاف معنی داری دارد.
4. رفتارهای اجتماعی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز اختلاف معنی داری دارد.
5. نشانه های بین فردی در میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور ساری و سایر رشته های تحصیلی این مرکز اختلاف معنی داری دارد.
1-6- متغیرها:
متغیر مستقل: رشته تحصیلی دانشجویان
متغیر وابسته: افسردگی
متغیر مداخله کننده: جنسیت
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی:
الف) تعریف مفهومی (نظری):
افسردگی:
– تعریف مفهومی افسردگی: حالتی روانی که با احساس غمگینی، تنهایی، ناامیدی، ضعف عزت نفس خود شخص است علائم همراه مشتمل اند بر کندی روانی- حرکتی یا گاهی کناره گیری از تماس میان فردی و نشانه های نباتی از قبیل بی خوابی و بی اشتهایی. (کاپلان و سادوک، 1387)
– افسردگی یک حالت خلقی گاه مداوم و گاه ناپایدار است. جنبه های مختلفی از زندگی فرد را در بر می گیرد افسردگی معمولی ممکن است چند دقیقه تا چند روز طول بکشد افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که راه های اشتباه آور و مبالغه آمیز در فکر کردن دارند و شخص افسرده یک نظر منفی درباره خود و آینده دارد. (بک، 1990)
تعریف عملیاتی (عملی):
الف) تعریف عملیاتی افسردگی: میزان نمره ای که دانشجویان در تست افسردگی بک دریافت می کنند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تاریخچه موضوع:
از زمان های بسیار دور مردم موارد افسردگی را ثبت کرده اند و گزارش های بسیاری از منابع طبی قدیم وجود دارد که امروزه اختلالات خلقی می خوانیم در حدود 30 میلادی پزشک رومی سلسول در کتاب ملانکولی ناشی از منوای سیاه معرفی می نمود. بیماری افسردگی در طی قرن ها و سال های متمادی به نام های مختلفی نام برده شده، در کتب قدیم ایران به نام مالیخولیا در داستان های زیادی راجع به آن نوشته شده است و بشر اولیه مالیخولیا را نفرین خدایان و یا لعن شیاطین نسبت داده و نام های گوناگونی به آنها اطلاق نموده است. (صوفی، 1385)
نخستین مطالعات روان شناختی در مورد افسردگی توسط زیگموند فروید و کارل آبراهام صورت گرفت این دو در مقالات جداگانه در باره افسردگی این اختلالات را به عنوان یک واکنش پیچیده نسبت به از دست دادن چیزی توصیف می نمود. فروید در مقاله اصلی خود درباره افسردگی سوگواری و مالیخولیا هر دو نوع افسردگی را به عنوان واکنشی طبیعی نسبت به از دست دادن کسی یا چیزی که مورد عشق و محبت خود بوده است توصیف کرد. (آزاد، ????).
در اوایل قرن دوم بعد از میلاد آرتائوس کاپادوچیا رابطه بین مانی و ملانکولی را کشف کرد مبتلایان به ملانکولی همه بیماریشان یک نوع نیست یا از مسموم شدن مظنون هستند یا از مردم گریزی سر به دامان صحرا می گذارند یا خرافاتی شده و از زندگی گریزانند و هرگاه که آرامش پیدا شود اکثر موارد خوشی به آنان مسلط می شود. (همان منبع).
2-2-تعریف افسردگی:
افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود. چون افسردگی اغلب مورد درمان قرار نمی گیرد پزشکان از تعداد واقعی افراد مبتلا به افسردگی اطلاع ندارند، با این حال آن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید