مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

فرضیه های پژوهش:

فرضیه اصلی : بین بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و گسترش بیمه ارتباط معنادار هست.

فرضیه­های فرعی

1 ) بین کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش بیمه ارتباط معنادار هست.

2 ) بین کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و ارتقای سطح خدمات فروش بیمه ارتباط معنادار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 ) بین کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و ارتقای سطح خدمات پس از فروش بیمه ارتباط معنادار هست.

1-7) تعاریف عملیاتی:

تعریف بیمه:

بیمه[1] عملی می باشد که به موجب آن یک طرف( بیمه گر[2])، اشخاصی( بیمه گذاران[3] یا بیمه شدگان) را که در معرض خطر یا خطرهای معینی هستند جهت جبران متقابل زیان احتمالی یا پرداخت وجهی معین(سرمایه بیمه) در ازای دریافت مبلغی(حق بیمه[4] یا وجه اشتراک) گردآوری می­کند و مجموعه خطرهایی را مطابق اصول و موازین آماری به عهده می­گیرد. نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود دربرگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای موضوع بیمه می باشد. بدین معنا که، شرکت­های بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ضابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتواند پاسخگوی خسارت های احتمالی باشد سروسامان می­دهد.( صالحی، 1381 )

بیمه الکترونیک:

بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه­ای اطلاق می­گردد و در معنای خاص، بیمه الکترونیک را می­توان به عنوان یک پوشش بیمه­ای از طریق بیمه­نامه­ای دانست که به گونه برخط، درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می­گردد به علاوه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه، و پردازش پرداخت خسارت نیز همگی می­تواند به صورت برخط انجام گیرد.

[1] Insurance

[2] Insurer

[3] Insured

[4] Premium

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد