مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

تاریخچه شاخص های ملی رضایت مصرف کننده(مشتری )

در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو از دانشکده ریکادرتوکیو و یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت ، مدل کانو را مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد بهره گیری قرار می گیرد (ملکی  و دارابی ، 1387 ) .

و ابزار اندازه گیری سروکوال در سال 1985 توسط پاراسورامان و همکارانش ، جهت سنجش کیفیت خدمات ، ارائه در سال 1991 ، 1988 و مجدداً در سال 1994 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت (ضیایی و همکاران ، 1391 ). شاخص رضایتمندی مشتری ، کشور سوئد در سال (1989 )توسط پرفسور فورنل ، براساس یک مدل ساخت یافته و با بهره گیری از نظرسنجی مشتریان طراحی شده بود (کاوسی وسقایی ، 1388 ، 402 ). در جدول میتوان نام بعضی از کشور ها بهمراه سال تدوین شاخص ملی رضایت مشتری را نظاره نمود (کاوسی وسقایی ، 1388 ، 400 ) .

تاریخچه شاخص های ملی رضایت مصرف کننده(مشتری )

در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو از دانشکده ریکادرتوکیو و یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت ، مدل کانو را مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد بهره گیری قرار می گیرد (ملکی  و دارابی ، 1387 ) .

و ابزار اندازه گیری سروکوال در سال 1985 توسط پاراسورامان و همکارانش ، جهت سنجش کیفیت خدمات ، ارائه در سال 1991 ، 1988 و مجدداً در سال 1994 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت (ضیایی و همکاران ، 1391 ). شاخص رضایتمندی مشتری ، کشور سوئد در سال (1989 )توسط پرفسور فورنل ، براساس یک مدل ساخت یافته و با بهره گیری از نظرسنجی مشتریان طراحی شده بود (کاوسی وسقایی ، 1388 ، 402 ). در جدول میتوان نام بعضی از کشور ها بهمراه سال تدوین شاخص ملی رضایت مشتری را نظاره نمود (کاوسی وسقایی ، 1388 ، 400 ) .

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد