مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

)  رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده در ایران

سوالی که مطرح می گردد که چرا با وجود این همه تحول در عرصه تولید و خدمات هنوز ما به حقوق مصرف کننده ومولفه های مشتری مداری به صورت عملی وارد نشدیم و جدی نپرداخته ایم برای تبیین این موضوع موارد ذیل تعیین کننده می باشد ؛ 1) ملت ما براساس تجربه تاریخی خود و به خاطر عدم رشد و توسعه پایدار ، نتوانسته می باشد از کالاها و خدمات کیفی بهره گیری کند. در واقع عقب ماندگی در صنعت سبب شده که شهروندان ایرانی همیشه از کالاها وخدمات ناراضی باشند و کالا خدمات موجود نتواند حداقل انتظارات آنها را تامین و برآورده کند . 2) انحصار در صنعت و تولید، مولفه ای دیگر می باشد که سبب شده بنگاه های اقتصادی با حذف رقابت در حاشیه امن فروش و سودآوری قرار گیرد و بی شک وضعیت طرفداری ازحقوق مصرف کننده در ایران درمقایسه با کشورهای توسعه یافته ، نامناسب وعقب مانده  وبخشی نگر باشد.3) نبود یا ضعف فرهنگ مشتری مداری و بی توجهی حقوق مصرف کننده از دیگر عواملی می باشد که سبب شده می باشد تولید کننده فقط به منابع خود بیندیشد زیرا عرصه هرگونه کالا در بازار ، در واقع خواست وسلیقه وسیستم بازار ، تأثیر و جایگاهی در پروسه تولید و فروش کالا باهر کیفیت ندارد. 4) حقوق مصرف کننده در اقتصاد آزاد که روح رقابت برآن حاکم می باشد تحقق می یابد. در این سیستم مشتری به حقوق خود آشناست و نیازی به سیستم قیمت گذاری نیست . در کشور ما ،اما به خاطر ساختار اقتصادی وصنعتی  خدمات منحصر به فرد سازمان طرفداری از مصرف کننده و تولید کننده ایجاد شده می باشد . شاید کارکرد این سازمان ، حداقل هایی از انتظارات تولید کننده و مصرف کننده را برآورد کرده باشد .اما این چاره کارنیست ، تجربه نشان داده می باشد در تولید کالاها وخدماتی که سیستم قیمت گذاری مواد اولیه و کالایی نهای تولید شده و جود نداشته می باشد ، حقوق مصرف کننده بهتر رعایت شده می باشد . پس بایستی به سمتی حرکت کنیم که اصل رقابت و سیستم اقتصاد آزاد تعیین کننده« ضعف سیستم رقابتی » منافع مصرف کننده و تولید کننده باشد . 5) ایجاد شرایط رقابتی در تولید وخدمات قطعاً تامین کننده رضایت مشتری و حقوق مصرف کننده را در پی خواهد داشت . سیستم انحصار فعلی منافع تولید کننده را تامین می کند و مصرف کننده بازنده می باشد . ایجاد توجه بهتر برای تبدیل حاصل جمع صفر به حاصل جمع مضاعف (تامین منافع هر دو ) چاره ساز خواهد بود. 6) اصل کیفیت : وظایف تولید کنندگان در قبال مصرف کننده در دنیای امروز بسیار اهمیت پیدا کرده وبه  مرحله ای رسیده می باشد که هیچ تولید کننده ای بدون در نظر داشتن خواسته ها و تمایلات مصرف کننده نمی تواند در بازارهای رقابتی ادامه حیات دهد . برای ادامه حیات و حضور در عرصه های رقابت بایستی مشتری را بشناسد ونیازها و انتظاراتش را برآورد نمود. 7 ) ناکارآمدی و رعایت نکردن حقوق مصرف کننده : بی توجهی به خدمات در کشور لطمات جبران ناپذیری به بخش صنعت تحمیل کرده می باشد . 65درصد از نیروی کار در کشورهای پیشرفته در بخش خدمات شاغل هستند و این آمار بیانگر آن می باشد که هر چند رشد صنعت نرخ قابل توجهی داشته باشد ، اما از جنبه اشتغال و بهره گیری بهینه از بخش صنعت ، این بخش خدمات بوده می باشد که رشد بیشتری داشته می باشد . این درحالی می باشد که در کشور ما تنها 45 درصد از شاغلان دربخش خدمات شاغل هستند (کریمی ،‌1390 ).

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد