عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

ضریب هوش سازمانی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هوش سازمانی  به عنوان توانایی سازمان در خلق دانش و بهره گیری استراتژیک  از آن برای تطابق با محیط تعریف می گردد هوش سازمانی با ضریب هوشی شباهت دارد ، اما تفاوت آنها در جایگاه سازمانی شان می باشد. سیستم های فناوری اطلاعات سازمانی : سیستمهای اطلاعات (هوش ساختاری) به عنوان ابزاری برای فرایند ، پشتیبانی و ارسال اطلاعات بصورت الکترونیکی تعریف می شوند. (Zangoueinezhad et al , 2009 :266)

تکنیک های پردازش اطلاعات رسمی در سراسر سازمان وجود دارند . سیستم های فناوری اطلاعات با قدرت پردازش بالا و توزیع معماری اطلاعات هوش سازمانی را در سازمان تقویت می کنند.

  • ساختار سازمانی : به عنوان سلسله مراتب مختلف عدم تمرکز در تصمیم گیری تعریف می گردد. عدم تمرکز سازمانی موجب بالا رفتن هوش سازمانی می گردد زیرا عدم تمرکز به سازمان اجازه می دهد که سریع تر تصمیمات داخلی را بگیرد.
  • فرهنگ سازمانی : به عنوان نمادها ، مراسم و هنجارهای داخل سازمان تعریف می گردد به نظر می رسد که فرهنگ کارآفرینی با هوش سازمانی بالا در ارتباط می باشد.
  • ارتباط با سهامداران: ارتباطات با گروه های ذی نفع تأثیر مهمی را در هوش سازمانی اعمال می کند زیرا ارتباطات موجب افزایش دانش افراد می گردد. مدیریت دانش : سرمایه های دانش تفکر ذهنی در سازمان های بزرگ هستند مانند شرکاء ، داده های اولیه و دانش افراد. سازمان هایی که از اطلاعات غنی هستند معمولا به صورت هوشمندانه اقدام می کنند.
  • فرایند استراتژیک : فرایندهای استراتژیک جمع آوری اطلاعات و تبدیل آنها به تصمیات استراتژیک می باشد مشارکت وسیع معمولا کارا تر می باشد ، زیرا هرچه از اطلاعات بیشتری بهره گیری گردد تصمیمات بهتری گرفته می گردد.
  • عوامل محرک : مانند رهبری، استراتژی و شرایط محیطی مستعد تغییر هستند . در برابر عوامل دیگری که هوش سازمانی را می سازند توانایی های ثابت شده ای هستند.

همانطور که صرفا داشتن بهره هوشی بالاتر دلیل موفقیت در زندگی نیست بهره هوشی سازمانی بالاتر نیز ،  لزوما عملکرد را بهبود نمی بخشد بلکه تعادل بین بهره هوشی سازمان و محیط می باشد که عملکرد را تعیین می ‌کند . همانطور که در شکل 1 نشان داده شده می باشد هوش سازمانی تحت تاثیر فرهنگ سازمانی، ارتباط بین سهام داران و مدیریت دانش و طریقه استراتژیک قرار گرفته استHalal , 1998:22) ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد