عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

مشتری (مصرف کننده)

مشتری (مصرف کننده) به روش های مختلفی می تواند تعریف گردد. برای مثال ساراگوستاوسون واریکالانگرن،مشتری (مصرف کننده) را به این شکل تبیین می دهند: مشتری شخص بسیار مهمی در یک شرکت می باشد … خود به خود یا باواسطه ،مشتری به ما محتاج نیست ، مامحتاج او هستیم . مشتری مانع کار ما نیست ،او هدف کار ماست . ما با حفظ او هیچ مرحمتی نمی کنیم ، او با دادن فرصت انجام کمک به خود ، به ما لطف می کند مشتری فردی برای مشاجره یا بذله گویی با او نیست.  هیچ کس مشاجره با یک مشتری را نبرده می باشد . در فرهنگ و بستر ، مشتری چنین تعریف شده می باشد . کسی که یک کالا یا خدمت را خریداری می کند . در تعریف دیگری ،مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که محصول یا خدمتی را دریافت می کند. مشتریان به گونه کلی به دو گروه مشتریان داخلی و خارجی تقسیم می شوند، کارکنان هر سازمان به عنوان مشتریان داخلی آن سازمان محسوب می شوند و مشتریان خارجی به افرادی که به مقصود اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متناسب با نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی ، به سازمان مراجعه می کنند، گفته می گردد (بیگ زاده و وزیری ، 1387 ).

در بازارهای امروز ، مشتری ضامن بقای سازمان می باشد ؛ آن چیز که مشتری بخواهد دارای ارزش می باشد و سازمان بایستی در جهت خواست های مشتری گام بردارد. مشتریان نیز ارزش را در کیفیت بالای توام با قیمت معقول می دانند. مشتریان مایه حیات و از دارایی های بسیار با ارزش سازمان هستند و بدون وجود آنها ، عملکرد سازمان بی معنی خواهد بود و مشاغل سازمان وجود نخواهد داشت (مجیدی نیا ،   1387).

2-1-3) تعریف رضایت مصرف کننده (مشتری )

رضایتمندی واکنش احساسی مشتری می باشد که از تمایل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین انتظارات مشتری وعملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می گردد. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول ما و همچنین تجربه ما از تعامل با سازمان عرضه کننده در شکل دهی انتظارات وی ، تأثیر اساسی اعمال می کند ما رضایتمندی مصرف کننده ، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد (مانند آمادگی و اشتیاق جهت بهره گیری مجدد ، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا کوشش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند( کاوسی وسقایی ، 1388 ، 6 ).

رضایت مصرف کننده عبارت می باشد از اقدامات داخلی سازمانها به شمار می رود که نمود جهت گیری آنها به سمت ارضای خواسته های مشتری می باشد و جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات را نشان می دهد. به نظر ژوران ، رضایت مشتری حالتی می باشد که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق بر انتظارات اوست. نارضایتی نیز حالتی می باشد که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی وشکایت و انتقاد مشتری می گردد. در یک تعریف ، رضایت مشتری یا مصرف کننده حالت و واکنشی می باشد که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد