مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مصرف کننده ( مشتری )

در بازاریابی ‌،مقوله رضایت مصرف کننده (مشتری) تأثیر مهمی را اعمال می کند و محققان آن را به عنوان یک تعیین کننده قوی برای متغیرهای رفتاری از قبیل مقاصد مربوط به تکرار خرید ،‌ تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مورد قبول قرار دادند . از یک طرف رضایت ،‌یک فرایند شناختی نشات می گیرد که وسیله آن ،‌عملکرد درک شده ،‌با بعضی استاندارد ها مقایسه می گردد و از طرف دیگر ،‌احساس رضایت ضرورتاً نشان دهنده اظهار عقیده ای احساسی می باشد .پس ،‌بعضی شاخص های رضایت ،‌بعد شناختی وبعضی دیگر ،‌طبیعت احساسی و تاثیر پذیر آن را نشان می دهند. “گراس” (1907 ) : مقوله ارزش را جایگزین مقوله رضایت نمود ،‌با این توجیه که ارزش تعیین کننده (پیش بینی کننده ) مناسب تری برای متغیرهای مربوط به بازده در بازارهای صنعتی می باشد . عقیده “گراس ” این بودکه مقوله رضایت در بازارهای صنعتی ،از بازارهای مصرفی تبعیت می کند . رضایت مشتری ،‌ساختاری  تاثیر پذیر وعاطفی دارد. در حالی که ارزش ادراکی مشتری ، ساختاری شناختی دارد، ارتباط رضایت مشتری با مرحله بعد از خرید می باشد ،‌اما ارزش ادراکی مشتری با فرآیند قبل و بعد از خرید ارتباط دارد . جهت گیری رضایت مشتری ،‌فنی و تکنیکی می باشد ، در حالی که  جهت گیری ارزش ادراکی مشتری ،‌استرات‍ژیک می باشد . رضایت مشتری ،‌تنها مشتریان فعلی را می سنجد . اما ارزش ادراکی ،‌علاوه بر مشتریان فعلی ،‌ مشتریان بالقوه را نیز می سنجد (مسعودی ، 1391 ).

2-1-12) پیامدهای رضایت وعدم رضایت مصرف کننده

واکنش های رفتاری به تجربیات مصرف ،‌موارد زیر را شامل می گردد :

1) خروج ؛ وقتی که مصرف کننده از خرید و تجربه مصرف ‌نارضی باشد ،‌معمول ترین واکنش وی خرید نکردن و بهره گیری نکردن مجدد از آن محصول یا خدمت می باشد. ازآن محصول یا خدمت ، پرهیز کرده وگزینه های دیگری  را که در دسترس و امکان پذیر هستند ،‌انتخاب می کند . (2) اظهار کردن ؛ ابراز کردن ، اشکال متفاوتی به تبیین زیر دارد : تحسین هایی که یک سازمان در اثر راضی کردن مشتریانش دریافت می کند. شکایاتی که شرکت در اثر قصور در عملکرد دریافت می کند تبلیغات  دهان به دهان مثبت یا منفی که مشتریان انجام می دهند. تحسین ها یا شکایات اشخاص ثالث – مشتریان وفادار معمولاً تبلیغات دهان به دهان مثبت را انجام می دهند. نتایج  یک پژوهش نشان داد که مشتریان وفادار نه تنها تعداد دفعاتی که بهره گیری ازمحصولات شرکت را پیشنهاد می دهند از دیگران بیشتر می باشد . بلکه برای دوره طولانی تری هم اینکار را انجام می دهند. وقتی که محصول برای مصرف کننده مهم باشد احتمال شکایت افزایش می یابد. (3) خرید مستمر ؛ وفاداری مشتری عبارت  می باشد

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد