مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

دیدگاه مبتنی بر فروش :

تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد و دیدگاه مبتنی بر محصول می تواند موفق گردد. در بحث در مورد عرضه وتقاضا سازمان بایستی در صحنه فروش واقعی محصول فعالیت بیشتری بنماید . در دیدگاه مبتنی بر فروش به این واقعیت توجه می گردد که امکان دارد مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد وضع به گونه ای گردد که سازمان ناگریز می گردد اقدام هایی به اقدام  آورد تا کالاها و خدمات به فروش برسد در دیدگاه مبتنی بر فروش بین تاکید برمحصول وتاکید بر مشتری ، کفه ترازوی متعلق به مشتری سنگینی می کند (میلادیان ، 1383 ، 17  ).

2-1-4-1-4)  دیدگاه مبتنی بر بازاریابی :

هدف اصلی بازاریابی این می باشد که فراینده فروش را تسهیل نماید. هر قدر سازمان در مورد مشتریان ونیازهای آنها آگاهی بیشتری داشته باشد،در فرایند فروش کوشش کمتری بایستی بکند ، اگر کوشش ها صرف شناسایی درک مشتری بشود در آن صورت با احتمال بیشتری او اقدام به خرید خواهد نمود ازدهه (1980 ) به بعد بیشتر سازمان ها دیدگاه مبتنی بر بازاریابی را پذیرفته اند و از این رو اطلاعات بازاریابی به صورت بخش اصلی فرایند طرح ریزی محصول درآمده می باشد (میلادیان ، 1383 ، 17 ).

 

2-1-4-1-5) دیدگاه مبتنی بر مشتری :

در سال های آخر سده بیستم بسیاری از سازمانها ناگزیر شدند دیدگاه مبتنی بر مشتری را اتخاذ نمایند. در این دیدگاه مشتری به صورت بخش جدا نشدنی از فرایند سازمانی در می آید سازمانی که دارای دیدگاه مبتنی بر مشتری می باشد.هنگام طرح ریزی محصول (کالاهای وخدمات ) وعرضه آن به مشتری توجه خاص می نماید (میلادیان ، 1383 ، 17 ).

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد