مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

بیمه:

بیمه برای ترمیم عواقب و آثار زیانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده می باشد. اهمیت اقتصادی بیمه های بازگانی در جبران خسارت ها، جلب پس اندازها و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ها، تحصیل، درآمد ارزی و پیشگیری از وقوع خسارت ها و افزایش سطح اشتغال عیان می گردد)صالحی،1381) تعریف علمی و فنی بیمه:  بیمه عملی می باشد که به موجب آن یک طرف)بیمه گر) اشخاصی) بیمه گذاران یا بیمه شدگان) را که در معرض خطر یا خطرهای معینی هستند جهت جبران متقابل زیان احتمالی یا پرداخت وجهی معین)سرمایه بیمه) در ازای دریافت مبلغی)حق بیمه یا وجه اشتراک) گردآوری می کند و مجموعه خطرهایی را مطابق اصول و موازین آماری به عهده می گیرد.

نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود دربرگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای

موضوع بیمه می باشد.  بدین معنا که، شرکت های بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ضابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتواند پاسخگوی خسارت های احتمالی باشد سروسامان می دهد.)صالحی1381).

2-14 ) مدل های بلوغ الکترونیکی:

در جدول 2-2 به اختصار به مدل های مختلفی تصریح می کنیم که در زمینه بلوغ تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی مطرح شده می باشد و سپس به تشریح مدل های بلوغ دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی گارتنر گروپ می پردازیم.

جدول2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی(حقیقی و سیحون،1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد