عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

علت های شکست تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنجامین فرانکلین می گوید اگر تغییرات را خاتمه دهید، زندگی خود را خاتمه داده اید. شمار اعتراضات نسبت به تغییر در سازمانها با تعداد نفرات سازمانها برابر می باشد. حتی اگر این تغییرات دستاوردهای مثبت آشکاری را هم درپی داشته باشند بازهم با اعتراضهایی مواجه خواهندشد و ممکن می باشد که از فرایند تغییر جلوگیری گردد. سازمانهایی که به انجام تغییرات وسیع دست می زنند بایستی اعتراضهای مربوطه را شناسایی کنند و در راستای غلبه بر این اعتراضها به کارکنان و افراد ذی نفع کمک کنند(خلج ،1389)

2-2-6 فراگرد تغییر در سازمان

اگر در سازمانی انتظار تغییر مثبت ( تحول ) را داشته باشیم نخست بایستی مقدمات آن را فراهم کنیم سپس با یک برنامه ریزی  مناسب ، جامع ، مدون و منسجم اقدامات لازم را به اجرا بگذاریم . برای فراهم کردن مقدمات آغاز بایستی سازمان را بدقت مطالعه نمود . شناخت از سازمان یعنی دانستن تمام ابعاد آن ، شامل :  نیروی انسانی و قابلیتهای آنان ، توان مادی و مالی که بتوان بکار گرفت ، پیچیدگی سازمان ، اختیارات لازم و . . . در سازمانی که پتانسیل مورد نیاز برای تغییر مثبت وجود ندارد به این معنی نیست که در آن سازمان تغییر رخ نخواهد داد ! بلکه هشداری می باشد به این مفهوم که انتظار تحول را نداشته باشیم ! پس آغاز بایستی امکانات لازم را فراهم نماییم . رعایت گامهای تغییرمثبت ( تحول )  در رسیدن به اهداف تغییرمثبت ( تحول ) اجتناب ناپذیر می باشد .

 

 

2-2-7 تغییر سازمانی

 در دنیای کنونی شاهد آن هستیم که تغییرات سازمانی و اجتماعی به سرعت در حال افزایش می باشد. پس ضروری به نظر می­رسد که سازمانها جهت حفظ بقاء در چنین محیطهای پرتلاطمی تغییراتی را در خود ایجاد کنند. اما هنگام اعمال تغییرات همواره مقاومتهایی صورت می­گیرد. در بسیاری از موارد نظاره می­گردد بعضی از افراد حتی پیش روی تغییراتی که خوب و منطقی به نظر می­رسند نیز مقاومت می­کنند. اجرای یک تغییر سازمانی آن هم با موفقیت مستلزم تعهد مدیریت، برنامه اجرایی مناسب و موافقت و طرفداری از سوی تمام کارکنان می­باشد. پیتر سنج یکی از کارشناسان معروف در زمینه تغییر سازمانی، طی مصاحبه­ای با مجله شرکت فست نظریه زیر را در همین راستا ارائه نموده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد