مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیک اصطلاح معادلی برای خرید و فروش محصولات ، خدمات و اطلاعات به وسیله زیرساختارهای شبکه ای می باشد ( کالاکوتا و وینستون، 1997) .

تجارت الکترونیک نوعی از تجارت می باشد که بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی باشد. این تجارت فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه های الکترونیک، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد( سوکول ،1995).

1-8) تعاریف نظری:

1- خدمات قبل از فروش: شامل فرآیند اطلاع رسانی(مقصود از اطلاع رسانی، معرفی خدمات بیمه به مشتریان می باشد. مقصود، اطلاع رسانی الکترونیک می باشد که به وسیله سه متغیر فرعی درجه دوم به این تبیین تعریف      می گردد.( 1- سطح پیچیدگی وب سایت: این متغیر به اظهار سطح قابلیت های فنی وب سایت از نظر ایستا[1] و یا پویا[2] بودن وب سایت می پردازد.2- ارتباطات: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزارهای الکترونیک در ارتباطات بیمه گر و بیمه گذار می پردازد.3- تبادل اطلاعات: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزارهای الکترونیکی در تبادل اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گذار می پردازد. )

2- مقدمات فروش: فرآیند مقدمات فروش در برگیرنده اقدامات اولیه ای می باشد که در جهت فروش خدمات انجام می گردد.

اخذ پیشنهاد: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزار های الکترونیکی در فرآیند اخذ پیشنهاد از بیمه گذار می پردازد.

ارایه مشاوره: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزارهای الکترونیکی در فرآیند ارائه مشاوره از بیمه گذار  می پردازد.

3- فرآیند فروش: این فرآیند عبارت می باشد از اقداماتی که در هنگام نهایی شدن فروش خدمت انجام می شود شامل مدیریت صدور بیمه گر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- خدمات پس از فروش: این متغیر عبارت می باشد از اقداماتی که پس از نهایی شدن فروش خدمت در جهت تداوم و استمرار فروش در آینده انجام می شود. که شامل ارتباطات پس از صدور و خسارت[3] می باشد.

ارتباط و مشاوره: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزار های الکترونیکی در فرآیند ارتباط مشاوره پس از صدور بیمه نامه می پردازد.

ادعای خسارت: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزار های الکترونیکی در فرآیند ادعای خسارت پس از صدور بیمه نامه می پردازد.

مطالعه خسارت: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزار های الکترونیکی در فرآیند مطالعه خسارت پس از صدور بیمه نامه می پردازد.

پرداخت خسارت: این متغیر به اظهار سطح به کار گیری ابزار های الکترونیکی در فرآیند پرداخت خسارت پس از صدور بیمه نامه می پردازد.

[1] Static

[2] Dynamic

[3] Loss

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد