مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

فرضیه های فرعی :

1.بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات ارائه شده اختلاف معناداری هست.

2.بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست.

3.بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست.

4.بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست.

1-8) تعریف متغییرها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمانهای متعالی به گونه فراگیر، نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری می کند و به آن ها دست می یابند. در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی به دست می آورد. در این معیار مقیاس های ادراکی، بیانگر ادراک مشتریان از سازمان می باشد، این مقیاس ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-8-1) تعاریف مفهومی متغیرها :

تعریف مفهومی، همان تبیین هایی هستند که معمولاً در فرهنگ واژه ها آورده می شوند (لاری، 2002،ص15)

1-8-1-1) متغیر رضایت مصرف کنندگان: عبارت از حالت می باشد که مشتری احساس می کند که ویژگیهای فرآورده ، منطبق بر انتظارات اوست(کاوسی وسقایی 390،1388).

1-8-1-2) تصورات عمومی: افکار عمومی قضاوتی اجتماعی می باشد مربوط به گروهی خودآگاه، نسبت به موضوعی پر اهمیت، پس از آن که درمورد آن موضوع گفت و گو های عمومی و قابل قبولی صورت گرفته باشد.(علی میرسعید قاضی .1385ص123-124(

1-8-1-3) محصولات و خدمات: شامل کالا، خدمات، ایده، مکان و شخص-هرچیزی که در فرایند مبادله بازریابی برای فروش پیشنهاد و ارائه می گردد.(ونوس، صفائیان، 1390، ص3)

 

1-8-1-4) پشتیبانی های پس از فروش: خدمات پس از فروش عبارتند از خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب اطمینان و رضایت مشتری از طرف تولید کننده ارائه می گردد . این خدمات شامل حمل و نصب و راه اندازی – تعمیر و نگه داری ، تهیه و توزیع قطعات یدکی ، مستندسازی آموزش ، نحوه ی بهره گیری و تضمین و غیره می باشد.(کوفین 1998، 377)

1-8-1-5) وفاداری: تعهد قوی به خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده می باشد، در صورتی که همان محصول یا خدمت علیرغم تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی رقبا دوباره خریداری گردد. (حسینی و همکاران، 1391)

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها :

تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به اظهار دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شوند، تعریف می کند و این امکان را فراهم می آورد که مورد اندازه گیری قرار گیرند (لاری، 2002، ص15)

1-8-2-1) متغیر رضایت مصرف کنندگان : مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان، احساس خشنودی و تمایلات و انتظارات مشتری از خدمات دانشگاهی  و آمادگی و اشتیاق جهت بهره گیری مجدد.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد