عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

رقابت تنگاتنگ برای جلب حداکثری رضایت مصرف کننده

یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه بهبود عملکرد در دهه آخر قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع شناخته شدن اندازه گیری اندازه رضایت مصرف کننده به عنوان یکی از عناصر والزامات اصلی سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب و کار بود کوشش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش توجه مشتری مداری توسط محققان کارشناسان ومدیران سازمانها تجاری انجام می شود ، نشان دهنده آن می باشد که اکنون رضایت مصرف کننده یکی ازمهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمانها در امر تجارت وسودآوری به شمار می آید(ضیایی وهمکاران ، 1390 ).چند سالی می باشد که رضایت مصرف کننده ومشتری مداری یکی از مهمترین شاخصه های توسعه بازار هر صنعتی به شمار می رود فیلیپ کاتلر، پدر علم بازاریابی در این زمینه می گوید : صنعت هیچ کشوری نمی تواند مشتریان خود را حفظ کند، مگر آن که بیشترین ارزش را برای مشتریان خود قائل گردد این گفته پدر علم بازاریابی ، این موضوع وضعیت بازار جدید در جهان را اظهار می سازد . زمانی برای مشتری در هنگام خرید کیفیت و جنس مهم ترین و در بعضی مواقع تنها دلیل انتخاب یک کالا بود . اما گذشته از عامل دوام یک محصول ، به گفته کاتلر “آن چیزی که بیشترین ارزش را برای مشتری به ارمغان آورد” عوامل دیگری می باشد که می تواند مشتری را به سمت خرید یک کالا سوق دهد که میتوان نمود بارز این ارزش را درخدماتی که شرکت ها به مشتریان خود می دهند پیدا نمود خدماتی که یک عرضه کننده قبل از فروش ،در حین و حتی پس از فروش در اختیار مشتریان خود قرار می دهد (میروکیل ، 1390 ).  پس ، در دنیای امروز با شدید شدن رقابت و توقعات روز افزون مشتریان ، نیل به سطوح بالای رضایت برای بقای سازمان ضرورت می یابد. هر سازمانی که سطح رضایت مشتریان پایین باشد پایگاه مشتری در آن تضعیف شده و موجب از دست دادن سهم بازار می گردد (مجیدی نیا ، 1387 ).

2-1-9) تولید کیفی ، رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده (مشتری )

یکی از دستاوردهای مهم رشد و توسعه اقتصادی ، تولید انبوه کالاها وخدمات می باشد که بشر امروزه از آن به عنوان دستاورد بزرگ خود از توسعه وتمدن یاد می کند .کشورهای صنعتی با به کارگیری همه ابزارهای مادی و معنوی در عرصه تولید ودر چهار چوب اصل رقابت که در جهت های جدیدی فرا روی بنگاه ها اقتصادی می گذارند ، آنها را در وضعیتی قرار می دهند که برای انبوه کالاهای مازاد چاره اندیشی کنند. رویکرد اصلی آنان در این عرصه جدید ، مشتری گرایی بوده می باشد . در فلسفه لیبرالیسم که ساختار اقتصادی سیاسی جوامع پیشرفته غربی را شکل داده می باشد ،ساختاری که این کشورها اصول و مبانی توسعه خود را براساس آن بینانگذاری کرده اند « شهروند » با صبغه سیاسی و فرهنگی و« مشتری » باخصوصیات اقتصادی و رفاهی ظهور پیدا کرده می باشد ،به تعبیری لیبرالیسم حداقل در عرصه های اقتصادی و رقابت با هدف تامین رفاه بیشتر برای شهروندان یابه تعبیر بهترها مشتری دائماً در حال تعیین اصول و برنامه بوده می باشد درا ین سیستم اقتصادی ، رقابت کمپانی ها و شرکت های بزرگ اقتصادی سبب بهبود و رشد تولید کالا وخدمات شده می باشد .دراین شرایط بنگاه های اقتصادی دیگر نمی تواند فقط به تولید بیندیشند سازوکار جدید وآنها در کنار تولید و با رعایت خواست ها وسلایق و تمایلات و ازهمه  مهم تر حقوق مصرف کننده بود.اگر در دوره ای راهبرد صرف به تولید ، ممیزه اصلی بنگاه های اقتصادی بوده می باشد وتولید انبوه کالا شهرت پیدا کرده می باشد ،در دوره جدید دیگر فقط سیاست تولید کارساز وتعیین کننده نیست بلکه پدیده شهروند یا مشتری ظهور پیدا کرده می باشد مشتری انسانی با شعور و آگاه ودانا می باشد که خواست ها و تمایلات خود را دارد در این شرایط بنگاه ها تولیدی و خدماتی اگر فقط تولید گرا باشند ، بایستی انبارهای بزرگی را تدارک ببیند تا کالاهاشان را دپو کنند . این شیوه ای عقلانی و ممکن نمی باشد پس چاره کار در مشتری گرایی و تولید با هدف رضایت مشتری و رعایت تمام حقوق مصرف کننده می باشد تجربه گران بها بنگاه های بزرگ اقتصادی نشان می دهد که راه نجات در این رقابت فشرده ، تولید مطابق با نیاز مشتری وتوجه به مارکینگ و رعایت همه جوانب حقوق مصرف کننده می باشد (کریمی ، 1390).

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با فرمت ورد