مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

: بازاریابی خدمات  و پذیرش مشتری

2-2-1 )بازاریابی

بازاریابی فعالیتی می باشد که در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله ، به تعبیری کامل تر بازاریابی همه تلاشهای نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با در نظر داشتن نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان می باشد. مدیریت بازاریابی عبارت می باشد از تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی ، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به مقصود دستیابی به هدف های سازمان.

2-2-2) انواع بازاریابی

بازاریابی شخصی

بازاریابی ایده

بازاریابی سازمان

بازاریابی مکان

بازاریابی خدماتی

2-2-3 )مدیریت بازاریابی خدمات

بر همگان روشن می باشد که اندازه بهره گیری از خدمات در جهان رو به افزایش می باشد . با ابداع تکنولوژیهای جدید و پیچیده تر شدن رقابت ، ضرورت بالایی برای مدیریت موثر خدمات و بازاریابی این گونه محصولات وجود خواهد داشت. همراه با پیشرفت فناوری ها و سرعت بالای دگرگونی ها ، بسیاری از خدمات در حال تغییر و تحول و حذف یا ایجاد شدن هستند. به سبب ضعف عملکرد مدیران ، کیفیت خدمات در بسیاری از زمینه ها در جهان کاهش یافته می باشد. از طرفی تقاضای خدمات دارای حساسیت قیمتی کمتری نسبت به کالاها میباشد و این عامل فرصتها و تهدید هایی را برای ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به همراه دارد. مانند ویژگیهای خدمات میتوان به ناملموس بودن ، نامشابه و نا پیوسته بودن ، تفکیک نا پذیری و غیر قابل ذخیره بودن تصریح نمود که باعث میشود آن را از کالاها متمایز کند.

2-2-4) عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

آمیخته بازاریابی خدمات شامل 7 عنصر میباشد ، که علاوه بر چهار عنصر قیمت ، محصول ، ترفیع و توزیع ( مکان) که برای کالا میباشد ، میتوان به 3 عنصر کارکنان ، امکانات و دارایی های فیزیکی و مدیریت فرآیند یا عملیات تصریح نمود.

1) کارکنان . معمولا کارکنان را به عنوان عوامل اصلی بازاریابی خدمات در نظر میگیرند. در بحث خدمات بسیاری ار مشتریان ارائه دهندگان را به نام سازمان میشناسند. دارا بودن ویژگیهایی مانند علاقه مندی، توانایی، ادب، ابتکار، دلسوزی ، برخورد مناسب ، وقت شناسی و آراستگی مناسب از عوامل مهم در این زمینه به شمار میروند.

2-) امکانات و دارایی های فیزیکی . سبب تسهیل در فعالیت ها و فرایند های انتقال و ارائه خدمات میشوند. تاسیسات و تجهیزاتی مطرح میشوند که یا مشهود هستند ( مانند دستگاه ارائه دهنده نوبت خودکار در بانک ) و یا نا مشهود ( مانند جای پارک).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد