مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

 • نیروهای درونی[1]

تغییرات درونی از درون سازمان نشات می­گیرد. سازمانها برای رقابت بهتر با سایر سازمانها ،بایستی از جنبه رسمی مانند تغییر ساختار و جنبه غیررسمی(فرهنگ) (روش انجام کارها همیشه اینگونه بوده می باشد) در خود تغییرات ایجاد کنند.

الگوی تغییر لوین

اغلب نظریه­هایی که در ارتباط با تغییر سازمانی هست، برخاسته از الگوی معروف لوین یکی از روانشناسان اجتماعی به نام کرت لوین می باشد. وی معتقد می باشد انسانها به  حس امنیت، راحتی و احساس کنترل محیط خود نیاز دارند. انسانها همچنین  از محیط خود حس هویت قدرتمندی دریافت می­کنند.در نتیجه تغییر وضع موجود را تهدید نموده و باعث ناراحتی کارکنان می­گردد .وی الگوی سه مرحله­ای تغییر برنامه ریزی شده را که در آن نقطه آغاز، اداره وتثبیت فرآیند تغییر تبیین داده شده می باشد. این سه مرحله عبارتند از:

 • مرحله خروج از انجماد،
 • مرحله تغییر،
 • مرحله تثبیت مجدد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  الگوی هشت مرحله­ای کاتر

مدل معروف کاتر در کتابهای او که توجه بسیاری را به خود جلب کرده می باشد،در سال 2002 برای درک و مدیریت تغییر معرفی شده می باشد . به زعم کاتر سازمانها بایستی 8 مرحله متوالی را دنبال کنند تا بتوانند بر معضلات اجرایی فائق آیند. این مراحل به نوعی نشان دهنده همان الگوی تغییر لوین می­باشند؛ به این شکل که چهار مرحله اول نشانگر مرحله خروج از انجماد الگوی لوین بوده؛ مراحل 5،6،7 منطبق با مرحله تثبیت مجدد می باشد.

 • ایجاد احساس ضرورت
 • ایجاد ائتلاف بین مدیران کلیدی سازمان
 • تدوین چشم انداز و استراتژی
 • گفتگو در مورد چشم انداز
 • توانمندی کارکنان ورفع موانع
 • خلق پیروزی های کوتاه مدت
 • حفظ پیروزی های کوتاه مدت و ایجاد تغییر بیشتر
 • تثبیت رویکردهای جدید در فرهنگ (تغییر ایجاد شده)

کاتر معتقد می باشد بزرگترین چالش پیش روی رهبران سازمانها در فرآیند تغییر، تغییر رفتار کارکنان می باشد.

[1] internal triggers for change

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد