مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اثرات و پیامدهای فردی

 • تقویت سیستم ارتباط گرایی
 • بی اعتنایی، دلسردی و کناره گیری کارکنان
 • کم کاری های پنهان و عیان
 • رشوه خواری و دزدیهای پنهان و عیان در مورد سازمان و مدیریت
 • افزایش سوء ظن به سازمان و مدیریت
 • افزایش تجسس های پنهان و عیان در مورد سازمان و مدیریت
 • دادو ستدهای غیراخلاقی و غیر قانونی
 • برخوردهای نامطلوب با ارباب رجوع و مصرف کنندگان کالاو خدمات
 • افزایش نزاع، کشمکش، تمرد، غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار

10-کاهش تعهد و حس وفاداری در قبال سازمان و مدیریت

11-عدم پیگیری و شکایت

12-افزایش تمایل به ایستادگی گروهی پیش روی اهداف سازمان و خواسته های مدیریت

13-کاهش سطح بهره وری نیروی انسانی

14- ترس و وحشت کارکنان از شکایت در خصوص نقض قانون و اخلاق در سازمان به دلیل فقدان امنیت شغلی

15- عدم مشارکت کارکنان درتصمیم گیری های سازمانی

ب) اثرات و پیامدهای گروهی

 • ترجیح منافع گروهی بر منافع سازمانی
 • تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه های کاری
 • احساس وفاداری به گروه، نه سازمان
 • عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیری سازمان

تشکیل باندهای مخرب به مقصود توجیه مخفی کاری و طرفداری از یکدیگر در جهت نقض قانون و عدم رعایت اخلاقیات در سازمان (سنجر سلاجقه، 1389، ص 71).

ج) اثرات و پیامدهای سازمانی 

 • عدم مسئولیت پذیری و و پاسخگویی به نیازهای جامعه
 • انعکاس تصویر ذهنی نامطلوب از سازمان در جامعه
 • کاهش تاثیر، کارآیی و بهره وری سازمان
 • کاهش عمر مفید سازمان
 • تضعیف نظام شایسته سالاریدر سازمان و افزایش طریقه ریزش نیروی انسانی متخصص(ابطحی،1386،ص 26).

امروزه به نظر می رسد اخلاق و فرهنگ کار در جامعه ما با در نظر داشتن ضعف آن در محیط های کاری به یک بحران اجتماعی تبدیل شده می باشد. در عصر حاضر ضررها و آسیب هایی که به دلیل بی توجهی به خلقیات نیروی کار بر انگیزش، بهره وری و کیفیت خدمات وارد آمده می باشد ایجاب می کند که به کارگیری قواعد و مقررات مدیریت و متناسب کردن آن با خلقیات بشر در هدایت او مطرح گردد اگر چه جامعه ما جامعه ای مذهبی با اعتقادات قوی می باشد و اخلاق در مفهوم سنتی سابقه دیرین به ویژه در فرهنگ و تمدن اسلامی ما دارد اما هیچگاه به آن به عنوان یک ضرورت اجتماعی مهم نگریسته نشده می باشد لذا انجام پژوهش در این خصوص می تواند از نظر عملی دارای ارزش و اهمیت ویژه ای بوده و نتایج حاصل از آن مورد بهره گیری مدیران و محققین مدیریت و رفتار سازمانی قرار گیرد (سنجر سلاجقه، 1389، ص 71).

2-1-10 ارزش های اخلاقی سازمان

رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیده ها درآمده می باشد که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ های غیر رسمی سازمان در آمده می باشد. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم می باشد، مبنی بر این که درست چیست و نادرست کدام می باشد. ارزش های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی بر این که از نظر رفتار و تصمیم گیری، چه چیز خوب یا بد می باشد. اخلاق چیزی می باشد که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد