مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

طرح پژوهش :

به گونه کلی انواع پژوهش بر دواساس طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس هدف که شامل :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش های (بنیادی)، پژوهش کاربردی، پژوهش و توسعه، تحقیقات ارزیابی و پژوهش عملی( کاربردی)می باشد.

هدف از پژوهش کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این پژوهش هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فراورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر پژوهش کاربردی کوشش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. ( خاکی، 1383، ص95 )

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد.

طبقه بندی براساس روش که شامل :

روش تاریخی، روش توصیفی – کیفی، روش پیمایشی ( زمینه یابی ) ، روش تحلیل محتوایی، پژوهش میدانی، و تحلیل موردکاوانه، پانل، پژوهش همبستگی، پژوهش های علمی ( آزمایشی ) می باشد.

پژوهش توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری ، آثار مشهود یا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد مطالعه قرار می دهد. ( خاکی ، 1383، ص 104 )

پژوهش پیمایشی روش در پژوهش می باشد که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات می باشد و هدف آن اکتشافی توصیفی و یا تبیینی می باشد. هرچند اکثراً در آن از پرسشنامه بهره گیری می گردد اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه  ساختمند، نظاره، تحلیل محتوا و … هم به کار می­رود. مشخصه روش پیمایشی ، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آن را ماتریس صفت ویژگی می گویند. هرمورد از آن برحسب متغیر گرد آوری  می گردد و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختارمندی از داده ها می رسیم. (خاکی، 1383، ص104 ، ص 105). با در نظر داشتن توضیحات داده شده این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد.

3 ـ 3 ) فرآیندهای پژوهش :

در این پژوهش نخست با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مساله اظهار شده ، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی گردید. روش پژوهش در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود وبعد از انجام یکسری مطالعات اولیه و تحقیقات اکتشافی ، متغیر های اصلی پژوهش را تشخیص و در پروپوزال یا طرح پژوهش ارایه گردید. سپس فصل اول و دوم تنظیم گردید.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد