مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

هوش سازمانی و یادگیری :

برای درک هوش سازمانی واهمیت آن در محیط کسب و کار ، بایستی دو جنبه را در نظر گرفت. جنبه ی غربی که به وسیله ی پیتر سنج و گریس آرگریس در ایلاات متحده امریکا تعیین شده می باشد و جنبه ی شرقی آن به روش فکری ژاپنی توسط نوناکا و هیروتاکا تغییر یافته می باشد. طبق نظریه ی پیتر سنج ، برای اینکه سازمانی تعلیم داده گردد ، اعضای آن بایستی مدلهای تشریحی و فکری جدید را ایجاد کنند و در دیدگاه هدف مشترک سهیم شوند. دیدگاه پیتر سنج در مورد یادگیری سازمانی ، در خصوص گروهی از افرادی که به گونه مستمر توانایی خود را در جهت ایجاد نتایجی تقویت می کنند که خود علاقه مندند و ثابت شده می باشد (Lefter et al ,2008: 40).

یادگیری سازمانی  یکی از مولفه های بحرانی در هوش سازمانی می باشد که توانایی حل مسائل و معضلات آن سازمان می باشد. به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی به شمار می رود که در تمام سطوح سازمانی ظاهر می گردد. یادگیری در سطح کلی سازمان یا سطح کلان سازمانی بیانگر هسته ی یادگیری سازمانی می باشد. با در نظر داشتن اینکه این یادگیری یر سطح یادگیری فردی و گروهی بنا شده می باشد، آن چیز که برای این یادگیری عامل اساسی می باشد که همراه با آن ساختارهای سازمانی لازم نیز بایستی فراهم گردند (ملک زاده ، 1389: 33).

یادگیری می تواند از طریق آموزش دادن  صورت گیرد، اما موثرترین راه یادگیری بجای آوردن خود اقدام می باشد. آموزش فاقد فوریت لازم برای حل مسئله در جایگاه های واقعی می باشد و ممکن می باشد برای امور آتی مناسب نباشد. اما زمانی که سازمان درگیر حل یک مسئله ی سخت می باشد، شکی وجود ندارد که مطالب مهم بایستی یاد گرفته شوند و در حافظه ی متحد ذخیره شوند. ( Halal ,1998 : 24)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-7. هوش سازمانی و هوش تجاری:

هوش سازمانی مفهومی متفاوت و متمایز از هوش تجاری می باشد که اخیرا مطرح شده می باشد و هنوز مباحث و مطالعه های علمی و پژوهشی زیادی در ارتباط با آن مطرح نشده می باشد  (ملک زاده ،1389: 32). هوش تجاری نوعی آگاهی و انتقال روشمند اطلاعات از تمام منابع داده به اشکال جدید و ارائه اطلاعات مناسب برای هدایت گران کسب و کار و نتیجه گرفتن از این فرآیند می باشد  (Ranjan,2008:462).

در واقع هوش تجاری به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد که با بهره گیری از تکنولوژی ، در تصمیم گیری به مقصود دسترسی به داده ها ، گزارش گیری و هم چنین کاربردهای تجزیه و تحلیلی به سازمان ها کمک می کند .(Hedgebeth , 2007:415) و با فراهم کردن دسترسی سریع تصمیم گیرندگان به اطلاعات مرتبط که به آنها اجازه می دهد تصمیمات تجاری را بهتر اتخاذ کنند، چراکه تصمیم گیرندگان اگر با اطلاعات صحیح تقویت شوند کاراتر و موثرتر خواهند بود  (Ranjan , 2008,36 ).

واضعان این مفهوم عقیده دارند که هوش تجاری ، سازمان ها را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان توانمند می سازد اما هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت های لازم برای وجود سازمان می باشد این مهارت ها شامل قابلیت تطابق با تغییر ، سرعت در عمل و عکس و العمل ، انعطاف پذیری و حساسیت به داشتن ذهنی باز ، توانایی تصور کردن و توانایی نوسازی می باشد (ملک زاده ، 1389 : 33). هدف اصلی هوش تجاری این می باشد که به سازمان ها کمک کند که عملکرد خود را بهبود بخشند و مزیت رقابتی خود را در بازار ارتقاء دهند (محقر و همکاران ،1387: 107).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد