مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

تعریف رضایت مصرف کننده (مشتری )

رضایتمندی واکنش احساسی مشتری می باشد که از تمایل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین انتظارات مشتری وعملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می گردد. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول ما و همچنین تجربه ما از تعامل با سازمان عرضه کننده در شکل دهی انتظارات وی ، تأثیر اساسی اعمال می کند ما رضایتمندی مصرف کننده ، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد (مانند آمادگی و اشتیاق جهت بهره گیری مجدد ، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا کوشش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند( کاوسی وسقایی ، 1388 ، 6 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رضایت مصرف کننده عبارت می باشد از اقدامات داخلی سازمانها به شمار می رود که نمود جهت گیری آنها به سمت ارضای خواسته های مشتری می باشد و جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات را نشان می دهد. به نظر ژوران ، رضایت مشتری حالتی می باشد که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق بر انتظارات اوست. نارضایتی نیز حالتی می باشد که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی وشکایت و انتقاد مشتری می گردد. در یک تعریف ، رضایت مشتری یا مصرف کننده حالت و واکنشی می باشد که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند. لینگنفلد ، رضایت مصرف کننده(مشتری) را از لحاظ روانشناختی  ،احساس می داند که در نتیجه مقایسه بین محصولات دریافت شده با نیازها و خواسته های مشتریان و انتظارات اجتماعی در ارتباط با محصول حاصل می گردد. بنا بر تعریف راپ ، رضایت مشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف می گردد که از انجام مقایسه های همیشگی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظارمشتری ناشی می گردد(ملکی ودارابی ، 1387 ).

رضایت مصرف کنند یا مشتری یک مفهوم فیزیکی می باشد که از مقایسه شخصی از درک عملکرد محصول با  تجربه ای که از عملکرد بدست می آید ناشی می گردد ارتباطی مستقیم میان رضایتمندی مشتری و تمایل به وفاداری به شرکت هست هرچه نزدیکی ارتباط مشتری به کارکنان شرکت بیشتر باشد ، مراتب بیشتری از رضایتمندی مشتری در قبال شرکت هست. و مشتریان که ارتباط شخصی قدرتمندی به کارکنان شرکت دارند نسبت به سایر افراد راضی تر هستند. درک رضایت مشتری در سازمان بایستی به عنوان یک امر اساسی در نظر گرفته گردد به عنوان بخشی از این استراتژی تعریف محصول و خدمات و نیازهای مشتری و تهیه فهرستی از داده ها و شکایت های مشتریان و انتخاب فرایندی که سبب اغلب این شکایتها شده می باشد اهمیت دارد (علیرضا پور ، 1389 ).

دوتفسیر اصولی از رضایت در ادبیات هست. رضایت به عنوان یک فرایند و رضایت به عنوان یک پیامد . مفاهیم اولیه مطالعه رضایت به گونه عمومی رضایت را تعریف می کند به عنوان انتخاب برتر ، تحقیقات اولیه رضایت ، به گونه نمونه رضایت را به عنوان یک ارزیابی در مورد یک تصمیم خرید تعریف می کند . رضایت مشتری یکی از حوزه های اصلی قابل ملاحظه در بازاریابی ، تجارت و عالم دانشگاه می باشد .در بازاریابی مصرف کننده و تحقیقات مصرف کننده ، رضایت مشتری اغلب تعیین می گردد به عنوان حدی که خرید مشتری انتظاراتش را جبران کرده باشد یا بیش از حد نیاز باشد (رضایی ، 1391 ) .

 

 

2-1-4) تاریخچه رضایت مشتری

2-1-4-1) سیرتکاملی ارتباط با مشتری

از زمانی که بشر داودستد را آغاز نمود بین عرضه کنندگان و مشتریان ارتباط وجود داشته می باشد.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد