دانلود پایان نامه

ه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-8)ادبیات مکتوب:داستان کوتاه ورمان……………………………………………………………………………………………………………………………83
4-9)نشریات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-10)عرصه هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-11)انیمیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-12)بازهای ریانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-13)اسباب بازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-14)نمادهاومدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-15)استفاده ازظرفیت مراکزعلمی………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-16)استفاده از ظرفیت های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-17)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………89
4-17-1)اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
4-17-2)تعارض ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-17-3) گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان…………………………………………………………………………………………………………….90
4-17-4)شکاف نسل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-17-5)سوء استفاده جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-17-6)انزوای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-18)تقابل و رویارویی در فضای مجازی………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-19)توانمندی ایران به لحاظ رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-20)آسیب پذیری ساختار رسانه ای در ایران………………………………………………………………………………………………………………….94
جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
فصل پنجم: تاثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران(در دوران احمدی نژاد):

5-1)زندگی نامه محمود احمدی نژاد……………………………………………………………………………………………………………………….98
5-1-1)بیانات هشت سال اخیرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف دولت…………. 100
5-2) تأثیر جنگ نرم بر سیاست و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..101
5-2-1) فتنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
5-2-2) فتنه88……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-3)علل افزایش جنگ نرم غرب به ویژه ایالات متحده آمریکادر دولت نهم و دهم……………………………………………………..106
5-4) تأثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………109
5-5) تاثیر جنگ نرم بر رشد اعتیاد و مواد مخدر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………112
5-6) تاثیر جنگ نرم بر رشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………….116
5-7)تاثیر جنگ نرم بر رشد تورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………118
5-8)تاثیر جنگ نرم بر رشد فقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..120
5-9)تاثیر جنگ نرم بر فرهنگ و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….122
5-9-1)استحاله فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….122
5-9-2) سستی اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………………………………124
5-9-3)ازخود بیگانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………125
5-9-4) ویژگی های تهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………….126
5-9-5)عوامل تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………126
5-9-6)شیوه های تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….127
5-9-9)مراحل تهاجم فرهنگی……………………………………………………………………………………………………
…………………………128
5-9-10)ابزارهای تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….129
5-9-11)بسترهای تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..131
5-10) سایر اقدامات دشمن………………………………………………………………………………………………………………………………….132
5-10-1)گسترش عمق و دامنه جنگ های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..132
5-10-2) رفع خلأ اطلاعاتی پیرامون تأسیسات هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….132
5-10-3)شستشوی مغزی پناهندگان ایرانی و کاربست هدفمند آنها در شبکه های جاسوسی…………………………………………132
5-10-4) تأسیس میز مخصوص مطالعات ایران……………………………………………………………………………………………………….133

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعنفت و گاز، گاز طبیعی، تولید نفت، خلیج فارس

5-10-5)ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای در محیط امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران……………..133
5-10-5-1)تلاش وهابیون برای شبهه افکنی در فرایض حج…………………………………………………………………………………….133
5-10-5-2) افزایش تبلیغات گروه های ضاله در برخی نواحی استان های مرزی…………………………………………………………133
5-10-5-3)توجیه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبلیغاتی………………………………………………………………………………133
5-10-5-3-1) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل…………………………………………………………………………………………….133
5-10-5-3-2) سازمان «دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………….134
5-10-5-3-3) پارلمان اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………………..134
5-10-5-3-4)حمایت از ایجاد و گسترش شایعه های براندازانه……………………………………………………………………………….134
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135
منابع :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137

فهرست جداول:

جدول شماره 1،2.انواع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………20
جدول شماره 2،2 . ویژگیهای نبرد اطلاعات


دیدگاهتان را بنویسید