دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان

2-1-15-1 صافیهای عینی(فیزیکی)

در چگونگی پیشنهاد دادن شما عواملی خواه عینی یا روانشناختی وجود دارند که بر درک و برداشت مشتری اثر می­گذارند. هنگامی که ماهی را در یک سینی پر از یخ جا می­دهید،تازه تر به نظر می­رسد.در یک دفتر مشاور، میز خالی و تمیز نشانه مرتب بودن و رازداریسازمان است. ایجاد سرگرمی برای مشتریان در حال انتظار، گذران وقت را آسانتر می­کند. از اینرو توجه به حواس پنجگانه مشتری در تنظیم و ارائه پیشنهاد ها، او را به کیفیت و کمیت توان­مندی شما در برآوردن نیازهایش، مطمئن­تر می سازد. چنان­چه نشانه های عینی مناسب نباشند،برداشت و دید مشتری تغییر می یابد. ظاهر کثیف یک رستوران، آشپزی ناسالم و بد آنرا به خاطر می آورد. در کنار صافی­های عینی که بر شمردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که مایه اطمینان خاطر مشتری می شود.سطح بالای کیفیت فراورده ها از این جمله اند.توجه داشته باشید که عوامل گوناگون همچون واژه ها، رنگها، مواد، بو، پشتیبانی، جنس کالا، بر درک و برداشت مشتری از فراورده شما تاًثیر فراوان دارد.( رضایی نژاد، 1384، 18-15)

2-1-15-2 صافیهای روانشناختی

در کنار صافیهای عینی، صافیهای روانشناختی هم داریم که بر درک مشتری موثرند. خاطره پیشین، آگاهی، باورها و ارزشها از این گروهند. نباید به نظام باورهای مشتری بی تفاوت بود.برداشتها احساسی هستند. باید با آگاهی دادن و ایجاد خاطره های خوب، باورهای مشتری را دگرگون ساخت. (رضایی نژاد، 1384، 18-15)

2-1-15-3 تصویر

سومین عامل موثر بر درک و برداشت مشتری، تصویری است که از خود شرکت یا فراورده شما در ذهن دارد. چگونگی عرضه خود به بازار، بر مشتریان اثر می گذارد.تصویر یاد شده ناشی از شخصیت و ویژگی های سازمان است که در نام و انگ بازرگانی آن تجلی خود را نشان می دهد و از راه ارتباطات گسترش می یابد.شرکت مد کلاب در ایالات متحده بر اثر شایعات نادرست صدمه فراوان دید.از سوی دیگر، شعبه برگرکینگ در انگلستان از همین راه به بازار بزرگی دست یافت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لینک های برگزیده

بنابراین،نشان دادیم تصویری مناسب از خود و نگهداری و بهسازی هر چه بیشتر آن از راه ارتباطات سازنده با مشتریان، در گذر زمان به ایجاد برداشت خوبی از فراورده ها و سازمان شما در بازار می­انجامد. کاری کنید­که­به مشتریان تازه نیز از شما و فراورده هایتان، احساس خوبی دست دهد(رضایی نژاد،1384،18-15).