مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

  • ا صول اخلاق اداری در اسلام
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) اصل خدمت گزاری:

هر سازمان برای ارائه خدمات به افراد به وجود آمده می باشد. همه کارکنان اداری برای تحقق اهداف سازمانی فعالیت    می کنند، در حقیقت فلسفه وجودی سازمان خدمت رسانی می باشد. پذیرفتن این اصل در سازمان ها، رفتار کارکنان را اصلاح می کند و خود را خدمت گزار و خادم مردم تلقی می کنند (دلشاد تهرانی، 1385، ص 65).

 

 

 

2) اصل امانتداری:

یکی از اصول اساسی در بجای آوردن کارها امانت داری می باشد. اگر بشر، کار و مسئولیت خویش را نوعی امانت بداند،   بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و کوشش می کند که به خوبی آن را پیش ببرد و بالنده سازد. علاوه بر آن امانت داری، اعتماد را پدید می آورد.

اعتماد به کارکنان دولت در حفظ سلامت روان افراد و بهداشت روانی جامعه مؤثر می باشد و مساعدت مردم در پیشبرد اهداف را تضمین می کند (صالحی، 1390، ص 52).

3) اصل پیگیری:

اصل پیگیری را می توان در دو جنبه مورد نظر قرار داد. جنبه اول پیگیری کار و حصول اطمینان از انجام درست و به موقع آن و کسب نتیجه از فعالیت و جنبه دوم، پیگیری سفارش ها و مسئولیت های محوله به افراد سازمانی، این که چگونه و با چه کمیت و کیفیتی کارها انجام شده می باشد. پیگیری اول مربوط به انجام دهنده فعالیت و پیگیری در جنبه دوم سفارش دهنده اعم از مافوق یا مراجعه کننده را در بر می گیرد (دلشاد تهرانی، 1385، 68).

امور اداری و پیشبردن اهداف سازمانی غیر از با پیگیری جدی کارها تحقق نمی‌یابد و هر کاری نیازمند پیگیری جدی و کوشش اساسی می باشد تا به نتیجه مطلوب برسد و بدون وجود روحیه پیگیری در کارها هیچ کاری به درستی صورت نمی‌پذیرد. امیرمؤمنان علی (علیه السّلام) در فرمان‌ها و دستورالعمل‌های حکومتی و اداری خود، کارگزاران و کارکنانش را به پیگیری امور سفارش کرده و از آنان خواسته می باشد که در خدمتگزاری مردمان پیگیرانه اقدام کنند.

نظام اداری نباید به گونه‌ای باشد که مردم سردرگم ، معطل و سرگردان شوند . حبس کردن امور و متوقف ساختن کارها از بزرگ‌ترین آفات نظام اداری می باشد که غیر از با روحیه پیگیری جدی رفع نمی‌گردد (صالحی، 1390، ص 52).

4) اصل انضباط کاری:

انضباط کاری به معنای سازمان پذیری، آراستگی، نظم و ترتیب و اجتناب از بی نظمی در کار می باشد. در حقیقت انجام هر کاری با در نظر داشتن اصول آن کار و انجام به موقع هر کار میسر و مطلوب می باشد (صالحی، 1390، ص 53).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد