عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

تاریخچه رضایت مشتری

2-1-4-1) سیرتکاملی ارتباط با مشتری

از زمانی که بشر داودستد را آغاز نمود بین عرضه کنندگان و مشتریان ارتباط وجود داشته می باشد.  برای فرد ، سازمان یا کشوری که درصد به دست آوردن چیزی می باشد (چیزی که نیازی را تامین می نماید ) دو روش اهمیت دارد، روش نخست مبتنی بر بهره گیری از زور می باشد و روش دوم انجام داودستد می باشد .که روش مبتنی بر داودستد را تجارت می نامند . “مایکل پورتر” نظریه پرداز توانمند و ارزشمند آمریکایی در مورد قدرت نسبی چانه زدن بین عرضه کننده مواد ، کالا ومشتری مطالب ارزنده ای نوشته می باشد مانند : اینکه توازن بین این دو ثابت نبوده و از سال های میانی دهه (1800) همواره کفه ترازو به نفع مشتری سنگینی کرده می باشد . در طی این سالها جهت گیری سازمان بدین گونه بوده می باشد که توجه مبتنی بر محصول را به تدریج کنار گذاشته اند و توجه خود را معطوف مشتریان نموده اند(میلادیان ، 1383 ، 14 ).

2-1-4-1-1) تولید انبوه :

انقلاب صنعتی باعث گردید که مفهوم تولید انبوه مطرح گردد اگرچه عبارت تولید انبوه را ابتکار سده بیستم می شناسد اما واقعیت این می باشد که این اندیشه درسده نوزدهم وجود داشت پیدایش دستگاههای مکانیکی پارچه بافی باعث گردید که پارچه به مقدار زیاد تولید وعرضه گردد و دستگاههای پرس توانسته و قطعه های فلزی همانندی ، به مقداری انبوه تولید وعرضه کند (میلادیان ، 1383  ، 14 ).

2-1-4-1-2) دیدگاه تمرکز برمحصول :

از آغاز انقلاب صنعتی در سال های نخستین سده نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول بسیاری از سازمان ها بر محصول تمرکز می کردند. این فلسفه براساس چنین اعتقادی قرار داد که اگر محصول باکیفیت بسیار بالا و با قیمتی منطقی ارائه گردد ،در آن صورت مشتری کافی  ومتقاضی برای این محصول وجود خواهد داشت (میلادیان ، 1383 ، 17 ).

 

 

2-1-4-1-3) دیدگاه مبتنی بر فروش :

تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد و دیدگاه مبتنی بر محصول می تواند موفق گردد. در بحث در مورد عرضه وتقاضا سازمان بایستی در صحنه فروش واقعی محصول فعالیت بیشتری بنماید . در دیدگاه مبتنی بر فروش به این واقعیت توجه می گردد که امکان دارد مشتری تمایلی به خرید نداشته باشد وضع به گونه ای گردد که سازمان ناگریز می گردد

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد