مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

بیمه الکترونیک:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و بهره گیری از فناوری جدید نموده می باشد. با در نظر داشتن ورود فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده می باشد.

بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی در صدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان می باشد تا دسترسی به خدمات بیمه ای با بهره گیری از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی می باشد. در این پژوهش، بیمه الکترونیکی عبارت می باشد از تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور ، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرآیند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین انجام می شود.

بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می گردد و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف نمود که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرارداد آنها منعقد می گردد. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن می باشد در بعضی از کشورها محدودیت های مقرراتی(نظارتی) فنی آنلاین به گونه مداوم تغییر نمایند. (همتی،1382)

بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار می باشد و بیمه و به گونه کلی موسسات مالی مانند صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند تأثیر بسزایی در رشد و توسعه آنها اعمال کند، زیرا که صنعت بیمه صنعتی می باشد اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت بهره گیری گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.(تکیه،1386)

بیمه الکترونیک با کاربری اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای به عنوان یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیک همگام وهمپای توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و بهره گیری از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف جهان مرسوم شده می باشد. در هر حال ارائه خدمات در تمامی 363 روز از

سال و در تمامی 24 ساعت شبانه روز با پدیدار شدن بیمه الکترونیکی جامه اقدام خواهد پوشید. بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین مدیریت اطلاعات می باشد که باعث تحول عمیق و نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت شده می باشد. به طوری که سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده می باشد.(عالیخانی، 1386)

بیمه الکترونیکی، بهره گیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل اینترنت برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه می باشد. صنعت بیمه، صنعتی می باشد که بیشتر بر پایه اطلاعات استوار می باشد، پس کالاهای بیمه ای برای تولید،  مدیریت و توزیع آنلاین مناسب هستند.)زلفی، 1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد