مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- ضرورتهای بهره گیری از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت بهره گیری از آن پی برد . با در نظر داشتن تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته می باشد و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای روبرو شدن با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می گردد . این برنامه چیزی غیر از برنامه استراتژیک نیست . مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی می باشد . پایه‌های مدیریت استراتژیک بر اساس اندازه درکی می باشد که مدیران از شرکت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌کنندگان مواد اولیه ، توزیع‌کنندگان ، دولت‌ها ، بستانکاران ، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا پراکنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز می باشد . پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیک خواهد بود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-2- مزایای بکارگیری مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور اقدام کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی اقدام نکند . این شیوه مدیریت باعث می گردد که سازمان دارای ابتکار اقدام باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها ، واکنش نشان دهد) و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد .از نظر تاریخی ، مزیت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده می باشد که به سازمان کمک می‌نماید تا از مجرای بهره گیری کردن از روش منظم‌تر ، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدینگونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید . تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک می باشد اما نتیجه تحقیقات کنونی نشان می‌دهد که این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژی‌ها تأثیر مهم‌تری اعمال کند . مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در این فرایند خود را متعهد به طرفداری از سازمان می‌نمایند . یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این می باشد که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می گردد . یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این می باشد که موجب فرصتی می گردد تا به کارکنان تفویض اختیار گردد . تفویض اختیار عملی می باشد که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند ، خلاقیت ، نوآوری و خیال‌پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثربخشی آنان افزایش خواهد پیدا نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد