مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1-  بخش بندی و تعیین بازارهای هدف

هدف اولیه بخش‌بندی بایستی این باشد که مشتریاتی که قصد ارائه خدمت به آن‌ها را داریم بدست آورده و حفظ نماییم. متغیرهای مهم بخش‌بندی از دیدگاه پورتر [1] به تبیین ذیل می‌باشند: تشخیص و تعیین متغیرهای بخش‌بندی، شاید خلاقانه‌ترین قسمت از بخش‌بندی یک صنعت باشد. زیرا با شناخت و فهم عوامل متفاوت، راجع به محصولات و خریدارانی سر و کار دارند که از ابعاد ساختاری و یا زنجیره ارزش متفاوتی برخوردار هستند. این شناخت ساختار صنعت، بخوبی، شناخت زنجیره ارزش خریدار را ایجاب می کند.

تنوع‌های محصولی: شامل ابعاد فیزیکی سطح قیمت، اشکال و مظاهر محصول، طرح یا فناوری محصول، مواد اولیه مصرفی، بسته‌بندی، عملکرد، محصول جدید متفاوت از مد بازار.

بخش‌های خریداران: تعیین بخش‌های مشتریان، شامل تمام خریداران نهایی، بایستی بر اساس تفاوت‌های ساختاری یا زنجیره ارزش‌های مختلف مطالعه گردد. راه‌های مختلفی برای گروه‌بندی خریداران هست. در ارتباط با مصرف‌کنندگان نهایی کالاها، بعضی عوامل کلیدی شامل سن، درآمد، اندازه خانوار و تصمیم‌گیری‌ها می گردد.

کانال‌های توزیع: برای تعیین بخش‌های توزیع کالا بایستی تمامی کانال‌های موجود با قابلیت دسترسی و ممکن از خلال آن‌ها کالا می‌تواند به خریدار برسد، مطالعه گردد. بخش جغرافیایی: می‌تواند شامل جایگاه‌های مکانی، مناطق و کشورها، مناطق آب و هوایی، درجه توسعه یافتگی کشورها یا دیگر ملاک‌های گروه‌بندی باشد.

 

1-1-2- استراتژی‌های بازاریابی

یک استراتژیک عبارت می باشد از برنامه جامع و مادر شرکت که نشان می‌دهد شرکت چگونه به مأموریت و اهداف دست می‌یابد. استراتژی، مزیت رقابتی را حداکثر و کمبودهای رقابتی را حداقل می کند.

از دیدگاه پورتر، استراتژی‌ها به سازمان این امکان را می‌دهد که سه مبنای متفاوت از مزیت‌های رقابتی بهره‌گیری کنند که عبارتند از: 1- استراتژی متمرکز کردن همه توجه‌بر محصولات و خدماتی خاص، پورتر این سه مبنا را استراتژی‌های عمومی می‌نامد.

استراتژی‌هایی را که پورتر ارائه می کند نیاز به ساختارهای سازمانی متفاوت، رویه‌های کنترل و سیستم‌های انگیزشی دارد. شرکت‌های بزرگ‌تر که به منابع بیشتری دارند: از نظر رهبری در هزینه به رقابت می‌پردازند یا درصدد بر می‌آیند محصولات و خدماتی ویژه و متمایز از شرکت‌های رقیب عرضه نمایند. در حالی که شرکت‌های کوچکتر، اغلب توجه خود را معطوف به محصولات و خدمات خاص می‌کنند.

[1]–  پورتر (1995)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد